Hopp til innhold Hopp til søk
Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd
Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd
Foto: iStockphoto
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ønsker å berømme arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.
Høringssvaret ble behandlet på møte i VKMs hovedkomtié 14. juni 2010.
Vurderingen ble publisert: 17.06.2010

Kontaktinformasjon

Marie Louise Wiborg, koordinator for VKMs hovedkomité
Tlf. 21 62 28 13
Send e-post til Marie Louise Wiborg