Hopp til innhold Hopp til søk

Alle meldinger

Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet med nye oppgaver på miljøområdet

Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet med nye oppgaver på miljøområdet

VKM har fått nye oppgaver for Miljødirektoratet innen fremmede organismer, truede arter og mikroorganismer. I oppdragsbrevet fra Miljødirektoratet for 2015 kan du lese mer om oppdragene.
[18.05.2015] Les mer
Klima- og miljødepartementet redegjør for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge og starter vurdering av ni GMO-er

Klima- og miljødepartementet redegjør for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge og starter vurdering av ni GMO-er

Klima- og miljødepartementet redegjør i dag for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge.
[26.11.2014] Les mer
Rapport fra Bioforsk om effekt av genmodifisert glyfosattolerant mais på agronomi og miljø

Rapport fra Bioforsk om effekt av genmodifisert glyfosattolerant mais på agronomi og miljø

Bioforsk har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet en rapport der de har vurdert hvilke effekter genmodifisert glyfosattolerant mais vil kunne ha på agronomi og miljø dersom slike maissorter ble tillatt å dyrke i Norge. Rapporten vil bli brukt som bakgrunnsdokument når VKM vurderer GMO-er med glyfosattoleranse.
[27.01.2014] Les mer
EFSA kan ikke risikovurdere GMO-maisen 3272 som følge av mangelfull søknad

EFSA kan ikke risikovurdere GMO-maisen 3272 som følge av mangelfull søknad

EUs mattrygghetsorgan EFSA mener at søknaden om godkjenning av den genmodifiserte maisen 3272 har så store mangler at EFSA ikke kan gjøre en helserisikovurdering av den.
[03.07.2013] Les mer
Lederskifte i faggruppen for GMO

Lederskifte i faggruppen for GMO

Lederen for VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer, professor Audun H. Nerland, har valgt å gå ut av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).
[02.07.2013] Les mer
EFSA med retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte dyr

EFSA med retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte dyr

EUs mattrygghetsorgan EFSA har utviklet retningslinjer for å kunne vurdere mulige negative effekter som genmodifiserte dyr kan ha på miljøet, inkludert på menneskers og dyrs helse.
[28.05.2013] Les mer
Oppdragsbrev for 2013 fra Miljødirektoratet om risikovurderinger av genmodifiserte organismer

Risikovurderinger av GMO:

Oppdragsbrev for 2013 fra Miljødirektoratet om risikovurderinger av genmodifiserte organismer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har mottatt oppdragsbrev for 2013 fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å gjøre miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer. VKM gjør helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer på oppdrag for DN og Mattilsynet.
[22.04.2013] Les mer
Nye oppdaterte retningslinjer fra EFSA for overvåking av genmodifiserte planter etter markedsføring

Nye oppdaterte retningslinjer fra EFSA for overvåking av genmodifiserte planter etter markedsføring

EFSA har utarbeidet nye oppdaterte retningslinjer for utforming av planer for overvåking av genmodifiserte planter og bruken av dem etter markedsføring, det vil si etter at plantene er blitt tatt i bruk.
[18.08.2011] Les mer
Direktoratet for naturforvalting fornyar oppdraget til VKM

Direktoratet for naturforvalting fornyar oppdraget til VKM

Direktoratet for naturforvalting (DN) fornyar oppdraget sitt til Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) om å gjere miljørisikovurderingar av genmodifiserte organismar.
[01.07.2011] Les mer
Nye retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte plantar til mat og fôr

GMO:

Nye retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte plantar til mat og fôr

EU sitt mattryggingsorgan EFSA har utarbeidd oppdaterte retningslinjer for korleis ein skal gjennomføre risikovurderingar av genmodifiserte plantar til bruk som mat og fôr.
[21.06.2011] Les mer
Nytt og utvidet oppdrag fra Mattilsynet på risikovurdering av genmodifiserte organismer

Nytt og utvidet oppdrag fra Mattilsynet på risikovurdering av genmodifiserte organismer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har mottatt et nytt og utvidet oppdrag fra Mattilsynet på løpende risikovurderinger av genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent i EU under forordning 1829/2003 og direktiv 2001/18. Oppdraget erstatter to tidligere oppdrag fra 2006 og 2008.
[24.11.2010] Les mer
Midlertidig stans i VKMs miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer

Midlertidig stans i VKMs miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer

Miljøverndepartementet har besluttet å stille Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) oppdrag om miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer i bero. Bakgrunnen for beslutningen er, ifølge departementet, manglende økologikompetanse etter utnevningen av ny faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM.
[01.09.2010] Les mer
EFSA-møte om retningslinjer for miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter

EFSA-møte om retningslinjer for miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter

17. juni 2010 inviterer EUs mattrygghetsorgan, EFSA, medlemslandene til møte i Berlin for å diskutere utkast til nye retningslinjer for gjennomføring av miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter. Møtet vil bli overført live på EFSAs nettsider.
[16.06.2010] Les mer
Nye helse- og miljørisikovurderinger av genmodifisert mais og soya

Nye helse- og miljørisikovurderinger av genmodifisert mais og soya

Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) har gjort en miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 og helse- og miljørisikovurderinger av genmodifisert soyahybrid MON 87701 x MON 89788 og av genmodifisert maislinje MON 87460.
[07.05.2010] Les mer

07/310 Forespørsel fra EFSA - ny statistisk analyse av fôringsforsøk med MON 863

07/310 Forespørsel fra EFSA om publikasjonen fra CRIIGEN. Ny statistisk analyse av fôringsforsøk med MON 863 utført på rotte. EFSA ønsker kommentarer om relevante data eller synspunkter på Monsantos fôringsforsøk.

[03.04.2007] Les mer

07/305 Høring av ”Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal feeding trials” fra EFSA

07/305 Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal testing. Sekretariatet opplyste om at fristen for innspill til EFSA er utsatt til 15. februar. Faggruppen diskuterte dokumentet.
[30.01.2007] Les mer

Høring av ”Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal feeding trials” fra EFSA

07/305 Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal testing. Sekretariatet opplyste om at fristen for innspill til EFSA er utsatt til 15. februar. Faggruppen diskuterte dokumentet.
[30.01.2007] Les mer

06/310 Consultation of the document "Risk Assessment of Plants Containing Genetic Modification Events Combined by Crossing"

The Norwegian Scientific Panel on Genetically Modified Organisms (Panel on GMO) under the Norwegian Scientific Committee for Food Safety has by e-mail debated on the document "Risk Assessment of Plants Containing Genetic Modification Events Combined by Crossing". The Norwegian Panel on GMO has no comments on this document.

[10.09.2006]

Response concerning further justification and clarification on Specific Comments by EFSA

[28.06.2006]

05/320 Comments to Guidance document of the EFSA GMO Panel

[30.09.2005]

05/319 Comments to Draft Guidance Document for the Risk Assessment of GMMs and their Derived Products Intended for Food and Feed Use.

[30.09.2005]

04/306 Innspill til EFSA om nye retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter og mat og fôr avledet av dette

[05.05.2004]