Hopp til innhold Hopp til søk
Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet
Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gitt innspill til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) sin offentlige høring av et nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet.

Forslaget er et supplement til EFSAs veiledningsdokumenter for risikovurdering av genmodifiserte planter.

Veiledningsdokumentet foreslår at det utføres nye studier og at enkelte gjeldende tester revideres, slik at de som utvikler genmodifiserte planter kan besvare følgende problemstillinger på en bedre måte:

  1. Risiko for at nye komponenter i genmodifiserte planter skal føre til negative immunreaksjoner, som ikke er ansett som typiske allergiske reaksjoner.
  2. Simulering av naturlig fordøyelse av nye proteiner fra genmodifiserte planter i mage og tarm, som også vil dekke følsomme grupper med mildere fordøyelsesforhold i magen, for eksempel barn.
  3. Mengden av naturlige allergener i den genmodifiserte planten sammenliknet med tilsvarende umodifisert plante.

 

Disse problemstillingene dekkes ikke fullstendig av gjeldende veiledningsdokumenter om risikovurdering av mat og fôr fra genmodifiserte planter.

Offentlig høring Veiledningsdokumentet ble lagt ut på offentlig høring på EFSAs nettsider 26. juli 2016. Høringsfristen fra publikum og offentlige og private institusjoner var 25. september 2016.

Faggruppen for genmodifiserte organismer utarbeidet sitt innspill 23. september etter å ha gått gjennom utkastet og dokumentasjonen som ligger til grunn.

18.10.2016

Vurderingen ble publisert: 18.10.2016

Kontaktinformasjon

Ville Erling Sipinen
Koordinator, Faggruppen for genmodifiserte organismer
Tlf. 21 62 28 19