Hopp til innhold Hopp til søk
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9)
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9)
Foto: iStockphoto
Vurderingen av den insektresistente maislinjen MON 810 er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting om å foreta en vurdering av miljørisiko i forbindelse med nasjonal sluttbehandling av søknad om godkjenning av MON 810 for alle bruksområder.

Det er kunnskapsmangler relatert til effekter av Bt-toksinet på ikke-målgrupper av terrestriske og akvatiske organismer. I norsk sammenheng, og sett i forhold til annen mais, finner likevel faggruppen at maislinjen MON 810 har en lav risiko for effekter på miljøet.

Risikovurderingen ble publisert: 9.11.2007

Vurderingen ble publisert: 14.11.2007

Kontaktinformasjon

Merethe Aasmo Finne
Koordinator for VMs faggruppe for genmodifiserte organismer (miljø)
Tlf. 21 62 28 16
merethe.aasmo.finne@vkm.no