Hopp til innhold Hopp til søk
Helse-og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 EFSA/GMO/UK/2004/05
Helse-og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 EFSA/GMO/UK/2004/05
Foto: iStockphoto
Vurderingen av den genmodifiserte herbicid- og insekttolerante maishybriden 1507 x NK603 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Mycogen Seeds (EFSA/GMO/UK/2004/05) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

I forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning maishybriden til bruk i/som næringsmidler og fôrvarer i Norge, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) og Mattilsynet om å foreta en vitenskapelig risikovurdering av 1507 x NK603 med hensyn på eventuelle effekter på helse og miljø.

Samlet vurdering:

Medlemmene i Faggruppen finner det lite trolig at bruk av maislinjen 1507 x NK603 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen mais.

Faggruppen påpeker kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinet i 1507 x NK603 kan indusere immunologiske reaksjoner mot seg selv og mot immunologiske aktive proteiner gitt samtidig.

Risikovurderingen ble publisert: 30.05.2008

Vurderingen ble publisert: 30.05.2008

Kontaktinformasjon

Arne Mikalsen
Koordinator for VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer (helse)
Tlf. 21 62 28 14
arne.mikalsen@vkm.no

Merethe Aasmo Finne
Koordinator for VMs faggruppe for genmodifiserte organismer (miljø)
Tlf. 21 62 28 16
merethe.aasmo.finne@vkm.no