Hopp til innhold Hopp til søk

Foreløpig vurdering

Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44)
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44)
Foto: iStockphoto

Helserisikovurderingen av PT73 E. coli (THR) fra Ajinomoto Eurolysine (EFSA/GMO/FR/2007/44) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet ber VKM om å vurdere biomassen fra den genmodifiserte bakterien Escherichia coli (E. coli) K-12 stamme TK7, som er modifisert for økt produksjon av L-treonin.

Tørket og granulert biomasse fra E. coli-stamme TK7 vil bli markedsført som PT73 E. coli (THR) under handelsnavnet PROT-AEL-T, og vil kun bli brukt som tilsetting til fôrvarer.

Samlet vurdering:

Fôringsforsøkene viser effekter på forsøksdyr som anses som betydelige ved innblanding av biomassen i standardfôr. Endringer som ble påvist hos rotte var på levervekt, klinisk kjemiske parametre som kolesterol, gamma-glutamyltransferase og fosfolipider, samt trombocyttantall.

Det laveste innblandingsnivået det er funnet effekter var 5 % biomasse.

Fordi søker ikke har forsøkt å balansere forsøksfôrene ernæringsmessig, dvs. forsøksfôrene har en annen protein, lipid og mikronæringsstoffsammensetning enn standardfôret, er det vanskelig å konkludere om de endringer som er funnet i forsøk med dyr skyldes biomassen eller ubalanse i den ernæringsmessige sammensetningen.

Faggruppene finner det derfor vanskelig å vurdere om bruk av PT73 E. coli (THR) bakteriebiomasse vil medføre endret risiko for dyrs helse i forhold til annet fôr.

Ajinomoto Eurolysine har trukket denne biomassen fra markedet fordi den kan innehold antibiotikaresistensgener.

Publisert 27.09.2010 
 

Vurderingen ble publisert: 27.09.2010

Kontaktinformasjon

Arne Mikalsen
Koordinator VKMs for faggruppe for genmodifiserte organismer
Tlf. 21 62 28 14
arne.mikalsen@vkm.no