Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1
Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1
Foto: iStockphoto

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente Roundup Ready Soybean 40-3-2 (RR 40-3-2) fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen RR 40-3-2 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen konkluderer med at mat og fôrvarer fra RR 40-3-2 er vesentlig lik mat og fôrvarer fra umodifiserte soyabønne, og vurderer at RR 40-3-2 brukt som mat og fôrvarer ikke utgjør en økt helserisiko. 

Faggruppen finner at næringsinnholdet i bønner fra RR 40-3-2 ikke er vesentlig endret i forhold til umodifiserte soyabønner.

Risikovurderingen ble publisert: 09.02.2007

Vurderingen ble publisert: 09.02.2007

Kontaktinformasjon

Arne Mikalsen
Koordinator for VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer (helse)
Tlf. 21 62 28 14
arne.mikalsen@vkm.no