Hopp til innhold Hopp til søk
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07
Foto: iStockphoto

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente maislinjen T25 (C/F/95/12/07) med handelsnavn Liberty Link®, er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM. VKM er blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) om å foreta en vurdering av miljørisiko i forbindelse med nasjonal sluttbehandling av søknad om godkjenning av T25 for alle bruksområder.

DN ber VKM vurdere miljørisiko som følge av bruken av herbicidet, basert på de endringer i sprøytemiddelbruk som kan forventes hvis planten tas i bruk. Ved en endelig vurdering ber DN om at det fokuseres på miljørisiko i EØS-landene, inkludert Norge.

Samlet vurdering: Faggruppen finner det lite trolig at bruk av maislinjen T25 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Risikovurderingen ble publisert: 14.11.2007

Vurderingen ble publisert: 14.11.2007

Kontaktinformasjon

Merethe Aasmo Finne
Koordinator for VMs faggruppe for genmodifiserte organismer (miljø)
Tlf. 21 62 28 16
merethe.aasmo.finne@vkm.no