Hopp til innhold Hopp til søk
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02)
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02)
Foto: iStockphoto

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte nelliklinjen Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

I forbindelse med sluttføring av saksbehandling av søknad om godkjenning av nelliklinjen for import og salg som annen nellik (utelukkende avskårne blomster) i Norge, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) og Mattilsynet om å foreta en vitenskapelig risikovurdering av Moonlite 123.2.38 med hensyn på eventuelle effekter på helse og miljø. 

Florigene Moonlite (C/NL/04/02) ble etter oppdrag fra DN vurdert av Faggruppe for genmodifiserte organismer i 2005.

Faggruppen finner det lite trolig at avskårne blomster fra nelliken Moonlite vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til avskårne blomster fra umodifisert nellik.  

Risikovurderingen ble publisert: 27.02.2008

Vurderingen ble publisert: 27.02.2008

Kontaktinformasjon

Arne Mikalsen
Koordinator for VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer (helse)
Tlf. 21 62 28 14
arne.mikalsen@vkm.no

Merethe Aasmo Finne
Koordinator for VMs faggruppe for genmodifiserte organismer (miljø)
Tlf. 21 62 28 16
merethe.aasmo.finne@vkm.no