Hopp til innhold Hopp til søk
Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer
Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer
Foto: iStockphoto
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) presiserer at det ikke er motsetninger mellom konklusjonene i de to risikovurderingene av marine oljer til humant konsum som VKM har publisert i 2011.

- Det er to helt forskjellige problemstillinger som er besvart i de to vurderingene, og vurderingene er derfor basert på forkjellig litteraturgrunnlag, skriver VKM i et notat om sammenhengen mellom konklusjonene i de to rapportene.

Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer

I den første rapporten som ble publisert i juni 2011 konkluderer VKM med at inntaket av omega-3 fettsyrer ikke utgjør noen risiko for negative helseeffekter, og at positive helseeffekter kan oppnås.

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytingsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje

I den andre rapporten, publisert i oktober 2011, viser VKM til at det finnes få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) har på menneskers helse.
Siden man ikke vet nok om effekter på mennesker eller hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd basert på fiskeolje, er VKM noe bekymret for hvilke negative helseeffekter langtidsinntak av harskningsstoffer i kosttilskudd kan ha på mennesker.

Spørsmål om sammenheng mellom risikovurderingene

I etterkant av publiseringen har det blitt stilt spørsmål om konklusjonene i de to vurderingene er motstridende. Hovedkomiteen i VKM har derfor utarbeidet et notat for besvare spørsmål knyttet til sammenhengen mellom konklusjonene i de to rapportene. Notatet ble brukt i diskusjon med bransjen på FHL Marings Fagdag i november.

Notatet ble publisert 07.12.2011
Vurderingen ble publisert: 07.12.2011

Kontaktinformasjon

Ingrid Margaretha Høie
Kommunikasjonsssjef i VKM
Tlf. 21 62 28 09
Ingrid.hoie@vkm.no