Hopp til innhold Hopp til søk
Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse.
Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse.
Foto: ColourBox
VKMs faggruppe for plantehelse skal utvikle et verktøy for å identifisere, beskrive, rangere og holde oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse.

Med nye trusler mener vi planteskadegjørere som nylig er identifisert. Nye trusler kan også være endringer i klima som gir bedre livsrom for kjente skadegjørere eller som gjør det mulig for nye, til nå ukjente, skadegjørere å etablere seg i Norge.

Faggruppen for plantehelse ser at det er et behov for å utvikle et verktøy for å få oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse og potensielle invaderende fremmede arter. Verktøyet skal også gjøre det enklere å prioritere hvilke skadegjørere som skal vurderes. Faggruppen har selv tatt initiativ til å utvikle verktøyet.

Verktøyet skal etter planen ferdigstilles desember 2017.

15.03.2017

Vurdering under arbeid

Kontaktinformasjon

Micael Wendell

Prosjektleder og koordinator for faggruppen for Plantehelse

Tlf. 21 62 28 22
micael.wendell@vkm.no