Hopp til innhold Hopp til søk
Risiko for smitte og sykdom ved bruk av rensefisk
Risiko for smitte og sykdom ved bruk av rensefisk
Foto: Joachim S. Müller
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere hvor stor risiko det er for at rensefisk kan overføre smitte og sykdom til laks.

Rensefisk blir ofte brukt som lusespiser i merdene. Det er en risiko for at rensefisk kan overføre smitte og spre sykdom til laksen.

Dagens regelverk krever at rensefisken avlives eller flyttes ut av anlegget når merdene skal rengjøres (brakklegging). Mattilsynet vurderer å endre regelverket slik at rensefisk kan «oppbevares» i merdene i brakkleggingsperioden.

Endringsforslaget har som hensikt å åpne for at rensefisk kan brukes i samme akvakulturanlegg gjennom flere påfølgende produksjonssykluser dersom fiskehelse og fiskevelferd ivaretas.

Det gjeldende regelverket for brakklegglegging tillater ikke dette. Årsaken er at brakkleggingskravet innebærer at merdene må tømmes.

Om oppdraget

Mattilsynet ber VKM om å vurdere smitterisiko for å overføre smitte og sykdom til neste produksjonssyklus ved å la rensefisk bli stående under brakklegging. I tillegg, ber de VKM å vurdere risiko ved flytting av rensefisk utfra endemisk områder for PD. Med rensefisk menes følgende arter: berggylt (Labrus bergylta), grønngylt (Symphodus melops), grasgylt (Centrolabrus exoletus), bergnebb (Ctenolabrus rupestris), blåstål/rødnebb (Labrus mixtus), og rognkjeks (Cyclopterus lumpus). Med laksefisk menes laks og ørret.

Konkret, ber Mattilsynet VKM om å svare på det følgende:

  1. Hvilke fiskesykdommer kan overføres mellom rensefisk og laksefisk? Presiser hvilke sykdommer som rensefisken er mottakelig eller vektor for.
  2. Hva er smitterisikoen ved å transportere rensefisken til et annet sted for oppbevaring?
  3. Hva er risikoen for å overføre smitte og sykdom til neste produksjonssyklus av laksefisk når rensefisk blir stående i anlegget under brakkleggingsperioden?
  4. Hvilke smittereduserende tiltak kan utføres for minske smitterisikoen ved å la rensefisk bli værende i akvakulturanlegg under brakkleggingsperioden?
    • Hvilke agens kan det være aktuelt å teste for på rensefisk som blir værende i et akvakulturanlegg under brakkleggingsperioden?
  5. Hva er smitterisiko for flytting av rensefisk fra et endemisk område for PD til områder uten PD?

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for denne risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres i november 2017.

Sist oppdatert 15. august 2017.

Vurdering under arbeid

Kontaktinformasjon

Dean Basic

Prosjektleder og koordinator for faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Tlf. 21 62 28 25
dean.basic@vkm.no