Hopp til innhold Hopp til søk
Risiko for smitte og sykdom ved bruk av rensefisk
Risiko for smitte og sykdom ved bruk av rensefisk
Foto: Joachim S. Müller
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere hvor stor risiko det er for at rensefisk kan overføre smitte og sykdom til laks.

Rensefisk blir ofte brukt som lusespiser i merdene. Det er en risiko for at rensefisk kan overføre smitte og spre sykdom til laksen.

Dagens regelverk krever at rensefisken avlives eller flyttes ut av anlegget når merdene skal rengjøres (brakklegging). Mattilsynet vurderer å endre regelverket slik at rensefisk kan «oppbevares» i merdene i brakkleggingsperioden.

Endringsforslaget har som hensikt å åpne for at rensefisk kan brukes i samme akvakulturanlegg gjennom flere påfølgende produksjonssykluser dersom fiskehelse og fiskevelferd ivaretas.

Det gjeldende regelverket for brakklegglegging tillater ikke dette. Årsaken er at brakkleggingskravet innebærer at merdene må tømmes.

Om oppdraget

Mattilsynet ber VKM om å vurdere hvor stor risikoen er for at rensefisk kan overføre smitte og sykdom til neste produksjonssyklus dersom rensefisk blir stående i samme merde under brakklegging. VKM skal også vurdere hvor stor risiko flytting av rensefisk fra områder med smittsomme sykdommer.

Mattilsynet skal bruke vurderingen for å avveie om det er nødvendig med en forskriftsendring som tillater at rensefisk kan brukes i samme anlegg i flere produksjonssykluser, dersom dette er forsvarlig smittemessig.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for denne risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres i november 2017.

15.03.2017

Vurdering under arbeid

Kontaktinformasjon

Dean Basic

Prosjektleder og koordinator for faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Tlf. 21 62 28 25
dean.basic@vkm.no