Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    

Alle meldinger

EFSA har vurdert sammensetninger i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

EFSA har vurdert sammensetninger i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Vurderingen er gjort av det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, på oppdrag fra EU-kommisjonen.
[25.07.2014] Les mer
Åpen høring om utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat

Åpen høring om utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har en åpen høring om sitt utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat.
[25.07.2014] Les mer
Rapport om konsum av energidrikker i Europa

Rapport om konsum av energidrikker i Europa

68 % av europeiske ungdommer i alderen ti til 18 år svarer at de har drukket energidrikker det siste året, mot 30 % av den voksne befolkningen. Blant barn i alderen tre til ti år som har drukket energidrikker, utgjorde energidrikker 43 % av koffeininntaket deres. Det viser en rapport om konsum av energidrikker i Europa som er utarbeidet på oppdrag for EUs mattrygghetsorgan EFSA.
[07.03.2013] Les mer
EFSA har ferdigstilt arbeidet med å gjennomgå helsepåstander

Helsepåstander:

EFSA har ferdigstilt arbeidet med å gjennomgå helsepåstander

EUs mattrygghetsorgan EFSA har nå avsluttet arbeidet med å gjennomgå flere tusen helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
[03.08.2011] Les mer
Kostrådsrapporten er ferdig

Kostrådsrapporten er ferdig

Nasjonalt råd for ernæring har ferdigstilt rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" og overlevert den til Helsedirektoratet. VKM kommenterte utkast til rapport i 2010.
[01.02.2011] Les mer
EFSA offentliggjør vurderinger av 808 helsepåstander

EFSA offentliggjør vurderinger av 808 helsepåstander

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har offentliggjort vurderinger av 808 helsepåstander. Dette er den tredje bolken i en serie av vurderinger av mer enn 4600 helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
[21.10.2010] Les mer
EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

Det er lite trolig at inntak av ti azo-fargestoffer alene eller i kombinasjon vil utløse alvorlige allergiske reaksjoner hos mennesker ved dagens bruk.

[08.10.2010] Les mer
VKM kommenterer utkast til nye kostråd

VKM kommenterer utkast til nye kostråd

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ønsker å berømme arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.
[29.06.2010] Les mer
Forslag til nye kostråd fra Nasjonalt råd for ernæring

Forslag til nye kostråd fra Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring har lagt frem forslag til nye kostråd. Forslaget er forankret i omfattende vitenskapelig dokumentasjon om sammenhengen mellom mat og helse. Ernæringsrådet ønsker å innhente kommentarer fra eksterne fagmiljøer og fagpersoner og viktige brukergrupper før rapporten ferdigstilles. VKM vil avgi sin uttalelse innen fristen 17. juni 2010.
[21.05.2010] Les mer
EFSA offentliggjør nye vurderinger av helsepåstander

Helsepåstander:

EFSA offentliggjør nye vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort den andre av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser. EFSA mener at det kun forelligger tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for åtte av de 416 vurderte påstandene.
[11.03.2010] Les mer
EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander

Helsepåstander:

EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort de første av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
[01.10.2009] Les mer
Rapporten Småbarnskost 2-åringer bidrar med nyttig informasjon for VKM

Rapporten Småbarnskost 2-åringer bidrar med nyttig informasjon for VKM

To år gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med råd og anbefalinger for kosthold til småbarn, viser den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Småbarnskost. Resultatene er av verdi for VKMs risikovurderinger.
[24.09.2009] Les mer