Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd
Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd
Foto: iStock Photo
Osmotisk diaré er den mest rapporterte negative helseeffekten av magnesium i kosttilskudd. Det fremgår av en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Mattilsynet vurderer nasjonale maksimumsgrenser.

I påvente av felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd i EU, vurderer Mattilsynet nasjonale maksimumsgrenser for Norge. Risikovurderingen er det vitenskapelige grunnlaget for Mattilsynets vurdering av nasjonale grenser for magnesium.

VKM har vurdert øvre tolerabelt inntaksnivå for magnesium i kosttilskudd, og høyt og lavt inntak av magnesium i den norske befolkningen.

Foreslår øvre tolerabelt inntaksnivå

Øvre tolerabelt inntaksnivå for magnesium i kosttilskudd varierer mellom ulike land. Det amerikanske Institute of Medicine foreslo i 1997 at det øvre tolerable inntaksnivået for voksne bør være 350 mg per dag, basert på det lavest observerte nivået for bieffekter i form av diaré.

VKM har ikke funnet data som tilsier at det er behov for å endre anbefalingen fra Institute of Medicine. VKM foreslår derfor at det øvre tolerable inntaksnivået for magnesium i kosttilskudd til voksne settes til 350 mg per dag.

Tabellen viser øvre tolerable inntaksnivåer (UL) for ulike aldersgrupper.

Magnesium-norsk

Lavere inntak enn anbefalt

Magnesium er et mineral som er nødvendig for kroppens stoffskifte, for overføring av nerveimpulser og for at musklene skal fungere normalt. Magnesium dannes ikke i kroppen, og må tilføres gjennom mat og drikke. Magnesium finnes i de fleste matvarer. Brød og kornprodukter, frukt, bær, melk og melkeprodukter, grønnsaker og poteter er gode kilder til magnesium.

Ifølge inntaksberegninger basert på landsomfattende kostholdsundersøkelser i Norge, får en firedel av den voksne befolkningen i seg mindre magnesium enn anbefalt. Det gjelder også andelen av 9-åringer. Blant 13-åringene har så mange som sju av ti et magnesiuminntak under anbefalt nivå.

Inntaket for de ulike aldersgruppene er beregnet på grunnlag av ulike kostholdsundersøkelsesmetoder. En sammenligning av inntaksberegninger på tvers av aldersgruppene kan være misvisende og har en høy grad av usikkerhet.

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Risikovurderingen ble publisert 05.04.2016.

Vurderingen ble publisert: 05.04.2016

Kontaktinformasjon

Margaretha Haugen
Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Mobil 97 59 92 24

Ingrid Margaretha Høie
Kommunikasjonssjef i VKM
Tlf. 21 62 28 09
Mobil 97 02 16 58
Ingrid.hoie@vkm.no