Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL)
Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL)
Foto: iStockphoto

I forbindelse med arbeid med modell for vurdering av berikningssaker ble det besluttet at Faggruppe 7 skulle ha en årlig gjennomgang av ny litteratur om risiko ved høyt inntak av de ulike næringsstoffene. Faggruppen besluttet å starte med gjennomgang av litteratur for å avgjøre om det trengs revisjon av UL for vitamin E.

SCF etablerte UL for vitamin E i en vurdering i 2003. Faggruppen har søkt i Pubmed og Ovid etter meta-analyser, systematiske oversiktsartikler om vitamin E og helserisiko, nyere studier.

På bakgrunn av gjennomgang av den nye litteraturen, konkluderte faggruppen med at det ikke fremkommet tilstrekkelig informasjon som tilsier et behov for revisjon av UL for vitamin E for friske individer. Enkelte studier viser økt risiko hos personer med hjerte- og karsykdommer.

På grunn av pågående arbeid med revisjon av nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR, 2004) besluttet Faggruppen å utsette arbeidet med årlig gjennomgang av ny litteratur inntil videre.

Publisert 06.03.2009

Vurderingen ble publisert: 06.03.2009

Kontaktinformasjon

Bente Mangschou
Koordinator for VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tel: 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no