Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Risikovurdering av very low calorie diets
Risikovurdering av very low calorie diets
iStockphoto

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomtieen for mattrygghet (VKM) gjennomført en risikovurdering av såkalte very low calorie diets.

Very low calorie diets (VLCD-produkter) er bearbeidede slankeprodukter som inneholder 450 – 800 kcal per dag, og som skal erstatte hele kosten ved slanking ved fedme (BMI ≥ 30 kg/m2). Det finnes ikke harmonisert regelverk for VLCD-produkter i EU, og heller ingen særskilte bestemmelser i Norge.

Basert på tilgjengelig vitenskapelige litteratur, konkluderer VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi med at VLCD-produkter bør inneholde minimum 55 g karbohydrater, 10 g fiber, 50 g protein av høy kvalitet og 7 g fett per døgndose, herunder 3 g linolsyre og 0,5 g α-linolensyre.

Aminosyrekvaliteten bør være god, og i samsvar med referanseprotein. VLCD-produkter bør inneholde minimum 10 µg vitamin D per dag, og minimum anbefalt daglig inntak av de andre vitaminene og mineralene.

Det er ikke gitt noen forslag til maksimumsgrenser for innhold av karbohydrater, fett eller proteiner i denne vurderingen, ettersom energiinnholdet uansett vil være den begrensende faktor.

Innhold av fiber bør ikke overstige 30 g per dag, og faggruppen anbefaler at maksimumsgrense for innhold av vitaminer og mineraler settes til to ganger anbefalt daglig inntak.

VLCD-produkter vil påvirke blant annet blodsukkeret, og VLCD-produkter bør bare inngå som del av et mer helhetlig program for overvektige med diabetes type 2, og kun i samråd med medisinsk personell.

Bruk av VLCD er kontraindisert ved en rekke medisinske tilstander.

VKMs vurdering er basert på SCOOP-rapporten ”Collection of data on products intended for use in very-low-calorie-diets fra 2002” og nyere vitenskapelig litteratur, hovedsakelig etter 2002.

Publisert 14.05.2009

 

Vurderingen ble publisert: 14.05.2009

Kontaktinformasjon

Bente Mangschou
Koordinator for VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tlf. 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no