Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG)
Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG)
Foto: iStockphoto

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har, etter spørsmål fra Mattilsynet, foretatt en risikovurdering av LGG-bakterier for bruk i morsmelkerstatninger og i barnemat. Lactobacillus rhamnosus (LGG) er en type bakterie som brukes i produksjon av matvarer, blant annet enkelte typer yoghurt. Det er gjort en rekke forsøk med LGG i behandling og forebygging av diarré hos spedbarn og småbarn.

Risikovurderingen konkluderer med at LGG ikke er egnet til å inngå i morsmelkerstatninger til friske spedbarn eller spedbarn med spesielle medisinske behov, for eksempel ved kumelksallergi eller soyaallergi.

LGG er videre ikke egnet til å inngå i barnemat beregnet på bruk til friske småbarn eldre enn ett år hvis maten er beregnet til bruk flere ganger daglig.

Publisert 02.03.2005

Vurderingen ble publisert: 02.03.2005

Kontaktinformasjon

Bente Mangschou
Koordinator for VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tlf. 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no