Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste
Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste
Foto: iStockphoto

Mattilsynet har bedt VKM om å foreta en vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstoffkomponenter fra Advisory list of Nutrient Compounds for Use in Foods for Special Dietary Uses intended for Use in Infants and Young Children som er under utarbeidelse i Codex Alimentarius, samt en vurdering av hvorvidt næringsstoffkomponentene som er foreslått inkludert på denne listen er akseptable.

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har vurdert utkastet og støtter forslaget til kriterier, og mener at alle kriteriene må beholdes.

Faggruppen påpeker at dersom kriteriene vedtas, så er det mange forbindelser som må strykes av den eksisterende listen.

Publisert 17.03.2006

Vurderingen ble publisert: 17.03.2006

Kontaktinformasjon

Bente Mangschou
Koordinator for VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tlf. 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no