Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    
Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment
Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment
Foto: iStockphoto

Mattilsynet har bedt VKM vurdere om de støtter vurderingene som er gjort i EU på isomaltulose, nærmere bestemt Initial assessment report on the application made by Südzucker AG to place on the market the novel food ingredient isomaltulose (Palatinose®) in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 258/97 fra Federal Institute for Risk Assessment (BfR) i Tyskland 24. september 2004 og Opinion on an application under the novel foods regulation for the approval of isomaltulose as a food ingredient fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes (ACNFP) i Storbritannia mars 2004.

Saken har vært vurdert i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i VKM.

Faggruppen støtter de faglige vurderingene som er gjort i Tyskland og Storbritannia, og ser ikke at det pt foreligger særnorske forhold som tilsier at det er behov for en egen vurdering av isomaltulose i Norge.  

Publisert 19.06.2006

Vurderingen ble publisert: 19.06.2006

Kontaktinformasjon

Bente Mangschou
Koordinator for VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Tlf. 21 62 28 07
bente.mangschou@vkm.no