Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger
Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger
Foto: iStockphoto

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort beregninger som viser at muggsoppgiften zearalenon fra frokostblandinger utgjør minimal helserisiko for norske barn.

Nåværende eksponering for zearalenon er godt under det daglige tolerable inntaket (TDI) selv hos barn som spiser mye grove frokostblandinger, viser en risikovurdering som VKM har utarbeidet etter oppdrag fra Mattilsynet.

Vurderingen er utført på grunnlag av norske kostholdsdata for barn på to, fire, ni og 13 år, og europeiske forekomstdata av zearalenon.

Zearalenon er en muggsoppgift. Den lages av muggsoppen Fusarium, som særlig angriper kornåkrer i kaldt og fuktig vær.

EUs grenseverdi for zearalenon i frokostblandinger er foreslått økt. I den forbindelse har Mattilsynet gitt VKM i oppdrag å vurdere i hvilken grad norske barn er utsatt (eksponert) for zearalenon fra mat, inkluderte eksponeringsscenarioer for ulike grenseverdier av zearalenon i frokostblandinger:

Scenario for langvarig eksponering

I scenarioet for langvarig eksponering er det forutsatt at den gjennomsnittlige konsentrasjonen av zearalenon i frokostblandinger tredobles fra dagens nivå hvis grenseverdien i frokostblanding tredobles.

VKMs beregninger viser at i så fall vil langtidseksponeringen sannsynligvis være godt under TDI for alle aldersgrupper av norske barn, også for de som spiser mye frokostblandinger (høykonsumenter).

Scenario for kortvarige eksponeringer

I scenarioene for kortvarige eksponeringer er det forutsatt at konsentrasjonen av zearalenon i grove frokostblandinger enten er tilsvarende, det dobbelte eller det tredoble av dagens grenseverdi (50 µg/kg).

Forutsetningen innebærer en atskillig høyere konsentrasjon av zearalenon enn dagens forekomstdata viser.

VKMs beregninger viser at hvis konsentrasjonen av zearalenon er tilsvarende dagens grenseverdi, vil eksponeringen fra grove frokostblandinger bare overskride TDI hos fire år gamle høykonsumenter.

Hvis konsentrasjonen av zearalenon i grove frokostblandinger er det dobbelte eller det tredoble av dagens grenseverdi, tyder VKMs beregninger på at høykonsumentene blant norske barn vil kunne overskride TDI. TDI er imidlertid satt for langtidseksponering, og gjelder ikke for kortvarig eksponering.

Publisert 19.01.2012

Vurderingen ble publisert: 19.01.2012

Kontaktinformasjon

Helle Knutsen
Medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 07 64 73
Send e-post til Helle Knutsen

 

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM
Tlf. 94 24 60 55
astrid.bjerkas@vkm.no