Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA
Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA
Foto: iStockphoto

Mattilsynet ba VKM om å kommentere en rapport fra EFSA om ikke-dioksinliknende PCB i mat og fôr. Oppdraget er besvart av VKMs Faggruppe 5. Risikovurderingen er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag.

Europakommisjonen skal fastsette grenseverdier for såkalte ikke-dioksinliknende PCB i mat. Dette er PCB-forbindelser som har ulik virkningsmekanisme enn de allerede regulerte dioksinliknende PCB. 

For å sikre god håndtering av disse forbindelsene i mat, samt gi Mattilsynet en vitenskapelig basis for det pågående regelverksarbeidet med ikke-dioksinliknende PCB i EU har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å kommentere på en rapport fra EFSA om ikke-dioksinliknende PCB i mat og fôr.

Oppdraget er besvart av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige gifter og legemiddelrester (Faggruppe 5). Risikovurderingen er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag.

Risikovurderingen fra Faggruppe 5 besvarer tre konkrete spørsmål som Mattilsynet trenger til sitt regelverksarbeid, og risikovurderingen gir ingen generell omtale av dioksiner og PCB.

Risikovurderingen ble publisert: 04.05.2008

Vurderingen ble publisert: 04.04.2008

Kontaktinformasjon

Edel Holene
Koordinator for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 62 28 05
edel.holene@vkm.no