Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger
Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger
Foto: iStockphoto

Vitenskapskomiteen for mattrygghet ble i 2004 bedt av Mattilsynet om å gi en vurdering av en ny undersøkelse av ferskvannsfisk fra Kirkeneshalvøya. Det er tidligere gitt et kostholdsråd for området der sier at fisk fanget i vannene nord for Tredjevann, inkludert dette vannet, ikke bør konsumeres.

VKMs Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden konkluderer med følgende: Rapporten viser at forurensningssituasjonen i Førstevann ikke har endret seg. 

Det synes derfor ikke å være grunnlag for å endre eksisterende kostholdsråd i Førstevann.

Risikovurderingen ble publisert: 17.12.2004

Vurderingen ble publisert: 17.12.2004

Kontaktinformasjon

Edel Holene
Koordinator for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 62 28 05
edel.holene@vkm.no