Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT
Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT
Foto: iStockphoto

VKM har av Mattilsynet blitt bedt om å besvare noen spørsmål Statens forurensningstilsyn (SFT) har stilt Mattilsynet vedrørende et system for risikovurdering av forurensede sedimenter. SFT ønsker å få avklart om den delen av systemet for risikovurdering av forurensede sedimenter som gjelder vurdering av helserisiko, er i overensstemmelse med risikovurdering av miljøgifter slik det gjøres på Mattilsynets område.

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har ikke kommentert eller vurdert selve systemet for risikovurdering av forurensede sedimenter som SFT har utarbeidet, men har i sin kommentar prøvd å besvare spørsmålene fra SFT.

Faggruppen konkluderer med at vurderinger av human risiko ved inntak av miljøgifter bør baseres på verdier for tolerabelt inntak (for eksempel TWI/TDI-verdier) utarbeidet av internasjonale ekspertgrupper innen mattrygghet. 

Slike verdier er fastsatt for nettopp dette formål og benyttes ved all annen risikovurdering av miljøgifter i kosten. Den foreslåtte metoden vil ikke være et alternativ til TWI/TDI-verdier for miljøgifter utarbeidet av ekspertgrupper innen matvaretrygghet.

Publisert 02.03.2005

Vurderingen ble publisert: 02.03.2005

Kontaktinformasjon

Edel Holene
Koordinator for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 62 28 05
edel.holene@vkm.no