Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell
Foto: iStockphoto

Det å spise skjell med blynivåer opptil 1,5 mg/kg vil ikke medføre vesentlig økning i eksponeringen hos voksne. Faggruppen antar at en slik eksponering ikke medfører økt risiko for helseskade. Barn er mer følsomme for blyeksponering enn voksne. Faggruppen har ikke hatt tilgang på kunnskap om hvor mye skjell barn spiser, men ut fra generell kunnskap om barns kosthold antas det at skjell ikke vil være en viktig kilde til blyeksponering hos barn.

Det å spise skjell med kadmiumnivåer opptil 1,0 mg/kg i mengder som fremkommer ut fra norske kostholdsundersøkelser vil ikke medføre vesentlig økning i eksponeringen hos voksne. Faggruppen antar at en slik eksponering ikke medfører økt risiko for helseskade.

Inntaksberegningene av bly og kadmium i den norske befolkningen er usikre blant annet fordi det er brukt punktestimat for gjennomsnittlig konsum, det mangler analysedata for enkelte matvarer og en del av analyseresultatene er fra begynnelsen av 90-tallet. Disse beregningene gir heller ikke detaljert informasjon om høykonsumentenes. 

Det er imidlertid ingen grunn til å anta at total inntaket av bly og kadmium fra et vanlig kosthold vil være i nærheten av eller over tolerabelt ukentlig inntak.

Risikovurderingen ble publisert: 06.01.2006

Vurderingen ble publisert: 06.01.2006

Kontaktinformasjon

Edel Holene
Koordinator for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 62 28 05
edel.holene@vkm.no