Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever
Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever
Foto: iStockphoto

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i fiskelever. Hva er risikoen for konsumentene, både i den generelle befolkningen og for følsomme grupper, gitt de forkjellige nivåene av dioksiner og dl-PCB som er funnet i fiskelever fra forskjellige geografiske områder?

Oppdraget er besvart på engelsk med et norsk sammendrag av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5). 

Denne vurderingen besvarer også selvinitiert arbeid med fiskelever, referert som sak 05/509-1d i Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder.

Risikovurderingen ble publisert: 22.11.2007