Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB
Foto: iStockphoto

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvordan de reviderte TEF-verdiene vil påvirke eksponeringen fra mat i forhold til tolerabelt ukentlig inntak. Basert på resultatene fra denne vurderingen, ønsker Mattilsynet at VKM kommenterer om de nye TEF-verdiene gjør det nødvendig å gjøre nye inntaksvurderinger av dioksiner og dioksinliknende PCB i det norske kostholdet.

Oppdraget er besvart på engelsk med et norsk sammendrag av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige gifter og medisinrester (Faggruppe 5).

Vurderingen ble publisert: 14.11.2007

Vurderingen ble publisert: 15.11.2007

Kontaktinformasjon

Edel Holene
Koordinator for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Tlf. 21 62 28 05
edel.holene@vkm.no