Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    

Alle meldinger

EFSA setter ny inntaksgrense for den syntetiske matfargen paraoransje (E110)

EFSA setter ny inntaksgrense for den syntetiske matfargen paraoransje (E110)

I lys av ny vitenskapelig kunnskap har det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, gjort en revurdering av akseptabelt daglig inntak (ADI) av den syntetiske matfargen paraoransje (E110).
[15.07.2014] Les mer
Korrigering av data for benzosyre i drikkevarer gjør at VKM må gjøre beregninger i risikovurdering på nytt

Korrigering av data for benzosyre i drikkevarer gjør at VKM må gjøre beregninger i risikovurdering på nytt

Mattilsynet varsler at det er fremkommet nye opplysninger som gjør at noen av de innrapporterte dataene for benzosyre i drikkevarer må korrigeres. VKM har brukt disse dataene i en risikovurdering for å beregne hvor mye benzosyre to-åringer og voksne over 18 år får i seg fra drikke. Når dataene blir endret må VKM gjøre beregningene på nytt. Beregningene som VKM har gjort for inntak av søtstoffer i samme rapport berøres ikke.
[17.02.2014] Les mer
EFSAs re-evaluering av søtstoffet aspartam er publisert

EFSAs re-evaluering av søtstoffet aspartam er publisert

I en fersk risikovurdering konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med at det gjeldende akseptable daglige inntaket for aspartam på 40 milligram per kilo kroppsvekt per dag ikke må revideres. Det presiseres imidlertid at denne verdien ikke gjelder for personer med fenylketonuri, også kalt Føllings sykdom.
[18.12.2013] Les mer
Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat

Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat

I tillegg til mat kan papiret i kvitteringer være en betydelig kilde. EFSAs foreløpige eksponeringsberegning viser likevel at vi får i oss mindre bisfenol A enn hva EFSA beregnet i 2006.
[25.07.2013] Les mer
Bisfenol A: Ferdigstillingen av risikovurderingen utsettes til 2014

Bisfenol A: Ferdigstillingen av risikovurderingen utsettes til 2014

EFSAs risikovurdering om bisfenol A var opprinnelig planlagt å være ferdig til å sendes på åpen høring i juli 2013, men fordi det trengs ytterligere evaluering av dyrestudiene og deres relevans for menneskers helse, blir høringen nå gjort i to trinn og publiseringen av den endelige risikovurderingen blir utsatt.

[10.07.2013] Les mer
Rapport om konsum av energidrikker i Europa

Rapport om konsum av energidrikker i Europa

68 % av europeiske ungdommer i alderen ti til 18 år svarer at de har drukket energidrikker det siste året, mot 30 % av den voksne befolkningen. Blant barn i alderen tre til ti år som har drukket energidrikker, utgjorde energidrikker 43 % av koffeininntaket deres. Det viser en rapport om konsum av energidrikker i Europa som er utarbeidet på oppdrag for EUs mattrygghetsorgan EFSA.
[07.03.2013] Les mer
Risikovurdering fra EFSA av matfargen Patent Blue V (E131)

Risikovurdering fra EFSA av matfargen Patent Blue V (E131)

Patent Blue V (E131), et fargestoff som tilsettes noen typer mat, utgjør ingen helserisiko for folk og dyr i de mengdene det i dag brukes. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
[06.03.2013] Les mer
EFSA ønsker innspill til foreløpig risikovurdering av aspartam

Aspartam:

EFSA ønsker innspill til foreløpig risikovurdering av aspartam

Det kunstige søtstoffet aspartam utgjør ingen helserisiko for mennesker ved den mengden aspartam folk får i seg gjennom mat og drikke. Grensen for hva som er akseptabelt daglig inntak (ADI) for aspartam er vurdert å gi beskyttelse for majoriteten av befolkningen, fordi befolkningen får i seg mindre aspartam enn akseptabelt daglig inntak.
[11.01.2013] Les mer
EU har godkjent 2500 aromastoffer til bruk i næringsmidler

EU har godkjent 2500 aromastoffer til bruk i næringsmidler

EU har utgitt en liste med 2500 aromastoffer som er godkjent for bruk i matvarer næringsmidler i EU. Listen trådte i kraft 22. oktober 2012 og vil bli erstattet av en ny liste 22. april 2013, som skal oppdateres årlig.
[16.10.2012] Les mer
SCCS har oppdatert sin risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter

Parabener:

SCCS har oppdatert sin risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter

EUs vitenskapskomité på kosmetikkområdet SCCS har nylig offentliggjort en oppdatert risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter etter at Danmark i mars forbød bruk av propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter til barn under tre år.
[11.11.2011] Les mer
Rapport fra EFSAs arbeidsgruppe om risikovurdering av stoffer i matkontaktmaterialer som ikke er av plast

Rapport fra EFSAs arbeidsgruppe om risikovurdering av stoffer i matkontaktmaterialer som ikke er av plast

En arbeidsgruppe med nasjonale eksperter fra EU-landene og ekspertise fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har utarbeidet en rapport om hvordan man i fremtiden bør prioritere å gjennomføre risikovurderinger av stoffer i matkontaktmaterialer (matemballasje) som ikke er av plast.
[17.08.2011] Les mer
Retningslinjer frå EFSA for risikovurdering av nanomateriale i mat og fôr

Nanoteknologi:

Retningslinjer frå EFSA for risikovurdering av nanomateriale i mat og fôr

EFSA, mattryggingsorganet til EU, har offentleggjort retningslinjer for risikovurdering av produserte nanomateriale (engineered nanomaterials) i mat og fôr.
[26.05.2011] Les mer
SCCS har vurdert bruk av parabener i kosmetiske produkter

Parabener:

SCCS har vurdert bruk av parabener i kosmetiske produkter

EUs vitenskapskomité på kosmetikkområdet SCCS har konkludert med at det er trygt å bruke butyl- og propylbaraben som konserveringsmidler i kosmetikk så lenge ikke den samlede konsentrasjonen av de to stoffene i et produkt overstiger 0,19%.
[14.04.2011] Les mer
EFSA har gjennomgått to nye studier av kunstige søtstoffer

EFSA har gjennomgått to nye studier av kunstige søtstoffer

To nye studier av kunstige søtstoffer gir ikke grunnlag for å revidere tidligere sikkerhetsvurderinger av aspartam eller andre søtstoffer som er tillatt i EU.
[04.03.2011] Les mer
Innspill fra VKM til regjeringens strategi for nanoteknologi

Nanoteknologi:

Innspill fra VKM til regjeringens strategi for nanoteknologi

For å ivareta forbrukernes sikkerhet, bør regjeringens strategi for nanoteknologi fokusere på behovet for risikovurderinger av nanoteknologi og nanomaterialer på mat-, fôr- og kosmetikkområdet.
[28.02.2011] Les mer
EFSA har revidert sin risikovurdering av steviolglykosider (stevia)

EFSA har revidert sin risikovurdering av steviolglykosider (stevia)

I en revidert risikovurdering av steviolglykosider (stevia) står EFSA fast ved at både voksne og barn med et høyt inntak av slike søtstoffer vil kunne overskride det akseptable daglige inntaket.
[08.02.2011] Les mer
EFSA har sikkerhetsvurdert aromastoffer som brukes i EU

EFSA har sikkerhetsvurdert aromastoffer som brukes i EU

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har avsluttet første del av sin omfattende sikkerhetsgjennomgang av over 2000 aromastoffer som i dag er tillatt å bruke i EU. Basert på konklusjonene vil EU-kommisjonen utarbeide en liste over hvilke aromastoffer som fortsatt skal være lovlig å bruke.
[10.11.2010] Les mer
EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

Det er lite trolig at inntak av ti azo-fargestoffer alene eller i kombinasjon vil utløse alvorlige allergiske reaksjoner hos mennesker ved dagens bruk.

[08.10.2010] Les mer
EFSA står fast ved sine risikovurderinger av bisfenol A

Bisfenol A:

EFSA står fast ved sine risikovurderinger av bisfenol A

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, mener det ikke er grunnlag for å endre konklusjonene i deres tidligere risikovurderinger av bisfenol A fra 2006 og 2008. Det foreligger heller ikke nok data til å kunne fastslå at bisfenol A har skadelig effekt på utvikling av nervesystem eller på adferd.
[01.10.2010] Les mer
EFSAs vurdering av bisfenol A forventes ferdig i september 2010

Bisfenol A:

EFSAs vurdering av bisfenol A forventes ferdig i september 2010

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, tar sikte på å ferdigstille sin pågående vurdering av bisfenol A i september 2010. EFSA vil da kunne gi EU-kommisjonen en oppdatert oversikt om mulig helserisiko forbundet med stoffet, som blant annet brukes i tåteflasker.
[09.07.2010] Les mer
EFSA søker vitenskapelige eksperter

EFSA søker vitenskapelige eksperter

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, søker eksperter til å delta i arbeidet med å gjøre risikovurderinger på matområdet i EU.
[16.06.2010] Les mer
EFSA har vurdert steviolglykosider (stevia)

EFSA har vurdert steviolglykosider (stevia)

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en risikovurdering av søtstoff-gruppen steviolglykosider, som er søtstoffer utvunnet fra stevia-planten, og fastsatt et nivå for hvor mye som er trygt å få i seg av slike søtstoffer per dag (akseptabelt daglig inntak).
[14.04.2010] Les mer
EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det tolerable daglige inntaket (TDI) for melamin, ettersom nye analyser tilsier at stoffet kan ha skadelig effekt på nyrene ved lavere inntaksnivåer enn det som tidligere er antatt.
[14.04.2010] Les mer
EFSA endrer ikke vurderinger av aspartam

Aspartam:

EFSA endrer ikke vurderinger av aspartam

Det ikke påvist ny viten som tilsier at EFSA, EUs mattrygghetsorgan, behøver å revurdere sine vurderinger av søtstoffet aspartam. Det er konklusjonene i en ny rapport utarbeidet av europeiske eksperter på aspartam. EFSA har tidligere konkludert med at aspartam er trygt å bruke.
[09.04.2010] Les mer
EFSA arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast

EFSA arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, skal sammen med nasjonale eksperter fra EU-landene samle inn og sammenstille tilgjengelig informasjon om sikkerheten av stoffer som benyttes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast (f.eks papp og papir, trykkfarger, lim, gummi og keramikk).
[25.03.2010] Les mer
EFSA vurderer røykaromaer

EFSA vurderer røykaromaer

For første gang har EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, risikovurdert aromastoffer som tilsettes mat for at den skal smake som om den er røkt. Europakommisjonen vil bruke vurderingene som grunnlag for å avgjøre hvilke røykaromaer som skal tillates brukt i mat i EU.
[08.01.2010] Les mer
EFSA oppdaterer sikkerhetsvurderinger av seks syntetiske fargestoffer

EFSA oppdaterer sikkerhetsvurderinger av seks syntetiske fargestoffer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det akseptable daglige inntaket (ADI) for de syntetiske fargestoffene kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin (E 124). Som følge av dette konkluderer EFSA med at inntaket av disse fargestoffene kan overskride de nye ADI-verdiene både for barn og voksne. De aktuelle fargestoffene brukes i liten grad i matvarer på det norske markedet.
[17.11.2009] Les mer
Status for EFSAs arbeid med aspartam

Aspartam:

Status for EFSAs arbeid med aspartam

EUs vitenskapskomité for mattrygghet, EFSA, arrangerte den 2-3. april 2009 et innledende felleseuropeisk møte med nasjonale eksperter på aspartam i London. Norsk ekspertise fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk deltok på møtet.
[01.09.2009] Les mer
Risikovurdering av nanoteknologi på mat- og fôrområdet

Nanoteknologi:

Risikovurdering av nanoteknologi på mat- og fôrområdet

EFSAs Scientific Committee konkluderer i en ny uttalelse med at eksisterende internasjonale metoder for risikovurdering på matområdet også kan brukes på produserte nanomaterialer. Videre konkluderes det med at det er nødvendig å vurdere hver sak separat, og at risikovurdering av spesifikke nanoprodukter i praksis vil være svært vanskelig og forbundet med høy usikkerhet ettersom mangelen på data og validerte testmetoder er stor.
[19.03.2009] Les mer
Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

Aspartam:

Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

Norske medier har de siste ukene hatt mye fokus på bruken av søtstoffet aspartam (E 951) i ulike matvarer. Inntaket av aspartam i den norske befolkningen ble sist vurdert i forbindelse med VKMs rapport ”Impact on health when sugar is replaced with intense sweeteners in soft drinks, ’saft’ and nectar” fra 2007. Konklusjonen i denne vurderingen tilsier at de beregnede inntakene av aspartam fra brus, saft og nektar er langt lavere enn det fastsatte aksepterte daglige inntaksnivået (ADI) for alle de undersøkte aldersgrupper.
[22.09.2008] Les mer
EFSA-vurdering av aluminium i mat

EFSA-vurdering av aluminium i mat

EFSAs AFC-panel har risikovurdert aluminium i mat og fastsatt et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 1 mg/kg kroppsvekt. En av konklusjonene i risikovurderingen er at inntaket av aluminium kan overskride TWI i en betydelig andel av den europeiske befolkningen. Aluminium i høye mengder er vist å kunne ha skadelig virkning på nerve- og reproduksjonssystemet i forsøksdyr.
[05.08.2008] Les mer

Bisfenol A:

EFSA har oppdatert sin risikovurdering av bisfenol A

EFSA har publisert en ny risikovurdering for bisfenol A (BPA) der de bl.a. ser på hvordan BPA skilles ut fra kroppen hos mennesker i forhold til hos forsøksdyr (mus og rotter) der skadelige effekter av BPA er rapportert. Dette har betydning for fastsettelse av tolerabelt daglig inntak (TDI) av BPA hos mennesker.
[23.07.2008] Les mer

Aspartam:

EFSA vurderer aspartam som trygt

European Food Safety Authority (EFSA) har våren 2006 vurdert en ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet European Ramazzini Foundation i Bologna.
[05.05.2006] Les mer

Aspartam:

EFSA oppfordrer forskningsinstituttet til å frigi data om aspartam

En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet Ramazzini i Bologna i Italia ble nylig publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives. EFSA har for tredje gang siden i sommer oppfordret de italienske forskerne til å framskaffe rådataene fra studien som er nødvendig for at EFSA skal kunne gjøre en oppdatert risikovurdering av aspartam.
[02.12.2005] Les mer

Migrasjon av ftalater fra matkontaktmaterialer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har revurdert fem ulike ftalater som kan benyttes i fremstillingen av emballasje til mat.
[26.09.2005] Les mer

Ny uttalelse fra EFSA om ulovlige fargestoffer i mat

De siste årene er det gjort en rekke funn av ulovlige fargestoffer i mat i Europa, også i Norge. Blant annet Sudan I og Para Red er funnet i sterk chili og sterke chiliprodukter. De ulovlige fargestoffene har funnet veien inn i et bredt spekter av matvarer solgt på det europeiske markedet ved at de kan forekomme i importerte kryddere og ingredienser.

[13.09.2005] Les mer

Aspartam:

VKM vil følge EFSAs arbeid med å risikovurdere søtstoffet aspartam

En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam er utført ved The cancer research centre of the European Foundation of Oncology and Environmental sciences “B. Ramazzini” i Bologna. De første resultatene fra denne undersøkelsen som er utført på rotter for å vurdere om aspartam kan ha en mulig kreftfremkallende effekt ble offentliggjort på en pressekonferanse den 14. juli 2005. EFSA kom samtidig ut med en pressemelding om at disse nye forskningsresultatene på aspartam nå vil bli nærmere vurdert av EFSAs vitenskapelige eksperter. VKM vil følge dette arbeidet nøye.

[14.07.2005] Les mer

EFSA har oppdatert sin risikovurdering om semikarbasid i mat

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en oppdatert risikovurdering av det kjemiske stoffet semikarbasid i mat. Arbeidet er en oppfølging av en foreløpig vurdering som EFSA gjorde av stoffet i 2003.
[06.07.2005] Les mer

Risikovurderinger fra JECFA

Verdens helseorganisasjons (WHO) vitenskapelige ekspertkomité for mattrygghet, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)  avholdt et møte i Roma  9-17 februar 2005. På dette møtet ble helserisikoen av flere kontaminanter som kan finnes i mat nærmere vurdert.
[03.03.2005] Les mer

EFSA har vurdert sikkerheten av 51 aromastoffer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, offentliggjorde 28. februar 2005 tre uttalelser hvor de har gjennomført en sikkerhetsvurdering av 51 aromastoffer. EFSA har kommet med tre separate uttalelser etter som de 51 forbindelsene tilhører tre ulike grupper av aromastoffer.
[01.03.2005] Les mer