Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    
Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat
Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat
Foto: iStockphoto
Med bakgrunn i tilsendt dokumentasjon fra søker har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvorvidt Fullerene C60 er akseptabelt som tilsetningsstoff til mat.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har med utgangspunkt i EUs tidligere vitenskapelige komité (SCF) sin veiledning for risikovurdering av tilsetningsstoffer utarbeidet en foreløpig vurdering som ble oversendt til Mattilsynet den 5. oktober 2006.

Dokumentasjonen som fulgte søknaden var imidlertid så mangelfull at det ikke er mulig å gjøre en fullstendig risikovurdering av stoffet. I den grad den nødvendige dokumentasjonen framskaffes, imøteser VKM et eventuelt nytt oppdrag fra Mattilsynet for å kunne gjøre en fullstendig vurdering av Fullerene C60 som et tilsetningsstoff til mat.

Vurderingen ble publisert 05.10.2006

Vurderingen ble publisert: 01.11.2007

Kontaktinformasjon

Gro Mathisen
Koordinator for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Tlf. 21 62 28 06
gro.haarklou.mathisen@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM
Tlf. 94 24 60 55
astrid.bjerkas@vkm.no