Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    
Vurdering av sulfittmatter og tilbakeholdelsestid for druer
Vurdering av sulfittmatter og tilbakeholdelsestid for druer
Foto: iStockphoto

Ved import av druer fra land utenfor Europa brukes det matter innsatt med sulfitt for å hindre vekst av bakterier og muggsopp under transporten. Våren 2004 ba Mattilsynet VKM besvare flere spørsmål knyttet til bruk av slike matter, blant annet hvor lang tid det tar fra mattene fjernes til svoveldioksid og sulfitter brytes ned.

I svaret til Mattilsynet fremgår det at Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) i VKM mener at de analysene som er foretatt av bransjen ikke er tilstrekkelige til å kunne si om en tilbakeholdelsestid av druer helt kan utelukke risikoen for at spesielt utsatte personer kan få allergiske reaksjoner.

Vurderingen ble publisert: 01.06.2004

Kontaktinformasjon

Gro Mathisen
Koordinator for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Tlf. 21 62 28 06
gro.haarklou.mathisen@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no