Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    
Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem
Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem
iStockphoto

Europakommisjonen kom i 2006 med anbefalinger som skal sikre at solkrem som blir produsert og solgt på det europeiske markedet gir en faktisk beskyttelse mot UVB- og UVA-stråling som ligger over et visst minimumskrav. VKM har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet en risikovurdering, relatert til UV-stråling og bruk av solbeskyttelsesmidler, som skal dokumentere mulige helseeffekter forårsaket av manglende oppfølging av kommisjonens anbefalinger.

Bakgrunnen for bestillingen fra Mattilsynet var at EU-kommisjonen har kommet med anbefalinger til produsentene som skal sikre at solbeskyttelsesmidler gir en beskyttelse mot UVA- og UVB-stråler som ligger over et minimumskrav.

Dette innebærer blant annet at forholdet mellom UVB/UVA-”beskyttelsen” må være lik eller mindre enn 3, og at den kritiske bølgelenden må være større enn 370 nm. I tillegg skal produktene merkes med hvilken mengde solkrem som må påføres en voksen person for å oppnå deklarert solfaktor, samt en advarsel om at beskyttelsen reduseres ved for liten mengde solkrem påsmurt.

Mattilsynet vil arbeide for å få kommisjonens nye anbefalinger inkludert i regelverket for kosmetikk og kroppspleieprodukter, slik at de blir rettslig bindende, og risikovurderingen fra VKM er ment som et underlag for å dokumentere mulige helseeffekter som kan være forårsaket av manglende oppfølging av kommisjonens anbefalinger.

VKM nedsatte en ad hoc-gruppe som har arbeidet med oppdraget fra Mattilsynet. Den endelige vurderingen ble sluttbehandlet i VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, som står ansvarlig for risikovurderingen.

Oppdraget fra Mattilsynet var basert på fire spørsmål. En oppsummering av VKMs besvarelse av disse finnes i sammendraget. Faggruppen har i tillegg utarbeidet følgende anbefalinger som skal bidra til at solbeskyttelsesmidler har tilstrekkelig kvalitet:

Anbefalinger

  1. Solbeskyttelsesfaktoren (SPF) fastsatt in vivo (Colipa 2006) bør benyttes som indikator for UVB-beskyttelse.
  2. “Persistent pigment darkening”(PPD) fastsatt in vivo bør benyttes som indikator for UVA-beskyttelse.
  3. “Persistent pigment darkening”(PPD) fastsatt in vivo bør videreutvikles med formål om å oppnå internasjonal enighet om metoden og analyseprosedyrene.
  4. Betegnelsen “solbeskyttelsesmidler” og tilsvarende betegnelser indikerer at produktet beskytter både mot UVB- og UVA-stråling. Beskyttelsen mot UVB skal være i overensstemmelse med en SPF >6. Beskyttelsen mot UVA skal være i overensstemmelse med at forholdet mellom PPD/SPF >1/3 og at verdien av den kritiske bølgelengden er over 370 nm.
  5. Følgende betegnelser bør brukes for å angi beskyttelse mot erytem: Lav beskyttelse (6,0 <SPF < 14,9); Middels beskyttelse (15,0 < SPF < 29,9); Høy beskyttelse (30,0 < SPF < 59,9); Veldig høy beskyttelse (60,0 < SPF).
  6. Det er nødvendig med flere studier for å nærmere kunne avklare forholdet mellom tykkelse av påført solkrem og solbeskyttelse.
  7. Det er ønskelig å utvikle internasjonalt harmoniserte in vitro-metoder for måling av et produkts solbeskyttelse.

 

Risikovurderingen ble publisert: 06.07.2007

Vurderingen ble publisert: 06.06.2007

Kontaktinformasjon

Gro Mathisen
Koordinator for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Tlf. 21 62 28 06
gro.haarklou.mathisen@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no