Hopp til innhold Hopp til søk

Alle meldinger

Åpen høring om retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel i jord

Åpen høring om retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel i jord

Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, har en åpen høring i forbindelse med sitt utkast til retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel og metabolitter i jord.

[21.07.2014] Les mer
Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har oppdatert retningslinjene for å vurdere hvilken risiko plantevernmidler utgjør for vannlevende organismer. Dette gjelder for eksempel fisk, amfibier, virvelløse dyr og planter som lever i vann, grøfter, elver og bekker nær områder som behandles med plantevernmidler.

[22.07.2013] Les mer
EFSA har utviklet en ny metode for å vurdere samlet effekt av plantevernmidler

EFSA har utviklet en ny metode for å vurdere samlet effekt av plantevernmidler

Metoden skal brukes i en strategi for å vurdere risiko ved samtidig eksponering for rester av flere plantevernmidler, og er utarbeidet av EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sitt panel for plantevernmidler. Dette er et første steg i arbeidet med utviklingen av denne typen strategi.

[15.07.2013] Les mer
Bier og insektmidler: EFSA har publisert nye retningslinjer

Bier og insektmidler: EFSA har publisert nye retningslinjer

EFSA har utarbeidet nye retningslinjer for vurdering av risiko for bier og humler ved bruk av insektmidler. Den tidligere vurderingen tok ikke hensyn til risiko knyttet til gjentatt eksponering for insektmidler, eller risiko for larver.

[09.07.2013] Les mer
EFSA har vurdert risiko for bier knyttet til bruk av plantevernmiddelet fipronil

EFSA har vurdert risiko for bier knyttet til bruk av plantevernmiddelet fipronil

Insektmiddelet fipronil kan utgjøre en stor risiko for bier når det brukes som beisemiddel på mais. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med i en risikovurdering til EU-kommisjonen.
[30.05.2013] Les mer
Fjerde årlige rapport om rester av plantevernmidler i mat i EØS-området

Fjerde årlige rapport om rester av plantevernmidler i mat i EØS-området

Mer enn 97 % av prøvene som ble analysert for plantevernmiddelrester i EØS-området i 2010 inneholdt ikke større mengder enn det som er tillatt. Det viser den fjerde årlige rapporten om plantevernmiddelrester i mat fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.
[12.03.2013] Les mer
EFSA har publisert sin første årlige rapport på rester av plantevernmidler i mat

EFSA har publisert sin første årlige rapport på rester av plantevernmidler i mat

EFSA har publisert sin første årlige rapport på rester av plantevernmidler i mat. Rapporten gir en oversikt over plantevernmiddelrester i mat i EU i løpet av 2007 og vurderer mulig helserisiko for konsumentene. Norske tall er også med i rapporten.
[01.09.2009] Les mer