Hopp til innhold Hopp til søk
Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis
Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis
Foto: ColourBox
Rovmidden Amblyseius montdorensis kan neppe overleve i norsk klima. Det er ikke kjent at den har utsatt mennesker for helserisiko. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en vurdering av rovmidden.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Organisme i plantevernmiddel

Amblyseius montdorensis er den virksomme organismen i plantevernmiddelet Montyline.

Det er søkt om godkjenning for å bruke Montyline som insektmiddel.Montyline skal bekjempe hvitfly i prydplanter, grønnsaker, frukt, bær og urter som dyrkes i veksthus og plasttunneler.

VKM har vurdert mulig miljø- og helserisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis. VKM har blant annet vurdert om rovmidden finnes naturlig i Norge, og om den kan etablere seg og spre seg under norske forhold. VKM har også vurdert om det er helserisiko knyttet til bruk av plantevernmiddelet.

For kaldt i Norge

Midden er ikke i stand til å gå i dvale. Det er trolig årsaken til at den ikke kan overleve og etablere seg i områder med kalde vintre. Amblyseius montdorensis er verken observert i Norge eller i Nord-Europa.

Helserisiko VKM kjenner ikke til at bruk av Amblyseius montdorensis har medført helserisiko, eller at midden inneholder patogene organismer. I konklusjonen peker imidlertid VKM på at midd og andre innsekter kan gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer.

Faggruppen for plantevernmidler er ansvarlig for vurderingen.

Vurderingen ble publisert 13.02.2017.

Vurderingen ble publisert: 13.02.2017

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for faggruppen for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no