Hopp til innhold Hopp til søk
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora
Illustrasjonsfoto: iStock Photo
På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om nematoden Heterorhabditis bacteriophora brukt som plantevernmiddel kan skade mennesker eller miljø.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal behandle søknad om godkjenning av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H. Begge midlene har nematoden Heterorhabditis bacteriophora som virksom ingrediens.

Nemasys G er søkt godkjent til bruk mot hageoldenborre i plen. Nemasys H er søkt godkjent til bruk mot rotsnutebille i jordbær og prydplanter
Nematoden Heterorhabditis bacteriophora er ikke observert i Norge, men finnes i store deler av verden med kontinentalt klima og langs Middelhavet.

Miljørisiko

Det norske klimaet er for kaldt til at Heterorhabditis bacteriophora vil kunne etablere seg her til lands. Riktignok vil den kunne etablere seg i vekstsesongen i deler av Norge, men den har dårlig overlevelse i jord uten tilgang på bytteorganismer, så langtidsetablering i Norge er lite sannsynlig.

Helserisiko for brukere

Det er ikke rapportert om helseskader ved bruk av Heterorhabditis bacteriophora. Nematoden Heterorhabditis bacteriophora lever i symbiose med bakterien Photorhabdus luminescens. Nematoden bruker bakterien til å uskadeliggjøre bytteorganismer. Bakterien er ikke vist å gi sykdom hos mennesker. VKM konkluderer derfor med at nematoden vil utgjøre en minimal risiko for brukere.

Risikovurderingen ble publisert 10. november 2014

Vurderingen ble publisert: 10.11.2014

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for faggruppen for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no