Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal
Foto: iStockphoto
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en risikovurdering av helseeffekter ved bruk av plantevernmiddelet Neemazal. VKM mener at de mange manglene i testgrunnlaget gjør det vanskelig å foreta en risikovurdering, og at det ikke kan utelukkes at preparatet kan være skadelig for foster.

Risikovurderingen er utført etter oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunnen er at det er søkt om godkjennelse av preparatet Neemazal mot skadedyr og midd i produksjonen av bær, frukt, og krydderurter, og av grønnsaker og prydplanter i veksthus og på friland.

Neemazal har azadiraktin som virksomt stoff.

Risiko for helseskader

VKM mener at det er en alvorlig datamangel at det ikke foreligger akseptable langtids dyreforsøk som kan gi svar på om dette plantevernmiddelet kan gi svulster hos den som bruker preparatet. Samtidig med denne datamangelen har en sett effekter på arvestoffet i forsøk i laboratorieprøverør.

VKM er usikre på om et forsøk som er utført er tilstrekkelig til å avkrefte et mulig potensiale for skader på arvestoffet, og vil anbefale at det kreves ytterligere en studie av slike effekter.

Videre pekes det på at det er store mangler ved fosterutviklingsstudiene, ikke minst på bakgrunn av at lignende ekstrakter tradisjonelt har vært brukt som abortmidler i India. Det mangler også studier av fosterskadelige effekter med kanin som forsøksdyr i dokumentasjonen fra tilvirker.

Videre behandling av saken

VKMs faggruppe for plantevernmidler har utført risikovurderingen. Den vil inngå i Mattilsynets grunnlag for å godkjenne preparatet eller ikke, og for eventuell klassifisering, merking og mulige restriksjoner på bruk av middelet hvis det blir godkjent for det norske markedet.

Klikk her: Les mer om godkjenning av plantevernmidler på Mattilsynets nettsider.

Publisert 18.01.2012.

Vurderingen ble publisert: 18.01.2012

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no