Hopp til innhold Hopp til søk
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC
Foto: iStockphoto
På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC. VKM har vurdert skjebne i miljøet og miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Axial 50 EC er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Faggruppen konkluderer med at det virksomme stoffet pinoksaden har en rask primærnedbrytning i jord og danner metabolittene M2 og M3. 

Metabolitten M2 er mobil i jord og persistent i overflatevann. M3 kan komme til grunnvann i nivåer over 0,1 µg/l. Samlet risiko for effekter på terrestriske og akvatiske organismer ved omsøkt bruk av det virksomme stoffet pinoksaden og preparatet Axial 50 EC vurderes som minimal.

Risikovurderingen ble publisert: 29.6.2010

Vurderingen ble publisert: 29.06.2010

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no