Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel
Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel
Foto: iStockphoto

Cryptolaemus montrouzieri er en marihøne som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av C. montrouzieri som skadedyrmiddel. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Cryptolaemus-System, Ullusmarihøne og CRYPTOBUG: Den omsøkte bruk av C. montrouzieri vil medføre minimal risiko for brukerens helse. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av C. montrouzieri og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Risikovurderingen ble publisert: 25.04.2007

Vurderingen ble publisert: 25.04.2007

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no