Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel
Foto: iStockphoto

Aphidius colemani er en snylteveps som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av A. colemani som skadedyrmiddel.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Aphidius-System, Aphi-line c, Aphidius Mix-System, Aphi-line CE Mix, Colemanibladlussnylteveps og APHIPAR: Den omsøkte bruk av A. colemani vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av sagspon, papir, bokhvete eller sagflis i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av A. colemani og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Publisert 25.04.2007

Vurderingen ble publisert: 25.04.2007

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no