Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel
Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel
Foto: iStockphoto

Feltiella acarisuga er en gallmygg som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av F. acarisuga som skadedyrmiddel

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Felti-line a, Feltiella-System og SPIDEND: Den omsøkte bruk av F. acarisuga vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av papir og/eller agurkblader i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av F. acarisuga og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet. 

Risikovurderingen ble publisert: 25.04.2007

Vurderingen ble publisert: 25.04.2007

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no