Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av nematoden Heterorhabditis megidis
Helserisikovurdering av nematoden Heterorhabditis megidis
Foto: iStockphoto

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av nematoden Heterorhabditis megidis som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus og på friland. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse. Preparatet inneholder også den symbiotiske bakterien Photorhabdus temperata.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Nemasys G, Nemasys H og NemaTopM: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. Bruk av preparater med H. megidis mot skadedyr i veksthus og på friland har ikke påvist helseeffekter på mennesker.

Bakterien P. temperata er heller ikke funnet å gi noen effekter. Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av H. megidis vilmedføre minimal risiko for dyrkerens helse. Bruk av vermikulitt, gele eller leire anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av H. megidis og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Publisert 29.11.2008
Vurderingen ble publisert: 29.11.2008

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no