Hopp til innhold Hopp til søk
Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita
Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita
Foto: iStockphoto

VKMs faggruppe for plantevernmidler har blitt spurt av Mattilsynet å gjøre en vurdering av nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på friland. Mattilsynet ønsket en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse. Preparatene inneholder også bakterien Moraxella osloensis.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatet: Bruk av preparater med P. hermaphrodita mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på friland har ikke påvist helseeffekter på mennesker. 

Etter innhenting av ekspertuttalelser fra Folkehelseinstituttet påpekes det at dokumentasjonen har store mangler. Faggruppen mener således det ikke er mulig å foreta en risikovurdering av plantevernmiddelet.

Risikovurderingen ble publisert: 12.08.2008

Vurderingen ble publisert: 12.08.2008

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal
Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no