Hopp til innhold Hopp til søk
Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid
Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid
Foto: iStockphoto
Godkjenningsperioden til Reglone utløper 31. mars 2006 og preparatet er til revurdering i Mattilsynet. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Reglone, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparatet.

Virksomt stoff i Reglone er dikvatdibromid. Preparatet søkes godkjent til bruk som nedvisningsmiddel i kløverfrøeng, ert til modning, potet, raps, rybs og jordbær. 

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. desember 2005.

Risikovurderingen ble publisert: 07.02.2006

Vurderingen ble publisert: 15.06.2006

Kontaktinformasjon

Edgar Rivedal

Koordinator for VKMs faggruppe for plantevernmidler
Tlf. 21 62 28 20
edgar.rivedal@vkm.no

Astrid Bjerkås
Kommunikasjonsrådgiver i VKM 
Tlf. 94 24 60 55 
astrid.bjerkas@vkm.no