Hopp til innhold Hopp til søk

Alle meldinger

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal gjøre risikovurderinger av antibiotikaresistens for Mattilsynet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal gjøre risikovurderinger av antibiotikaresistens for Mattilsynet

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere hvilken risiko antibiotikaresistente bakterier som finnes i matproduserende dyr og mat utgjør for mennesker.
[16.09.2014] Les mer
EFSA har vurdert helserisiko ved lengre lagringstider for egg

EFSA har vurdert helserisiko ved lengre lagringstider for egg

Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, mener risikoen for å bli smittet med Salmonella vil øke dersom lagringstidene for egg i EU økes.
[01.08.2014] Les mer
EFSA-rapport om opprettholdelse av kuldekjeden ved lagring og transport av kjøtt

EFSA-rapport om opprettholdelse av kuldekjeden ved lagring og transport av kjøtt

Tiden mellom slakting og hakking av kjøtt kan forlenges uten å forårsake mer vekst av sykdomsfremkallende bakterier om tillatt lagringstemperatur senkes.
[31.07.2014] Les mer
Reduksjon av skrapesyke er usannsynlig uten effektive avlsprogrammer

Reduksjon av skrapesyke er usannsynlig uten effektive avlsprogrammer

Dette uttaler eksperter i det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. I land der avlsprogrammer for motstandsdyktighet har vært effektivt innført, ser man en nedgang i tilfeller av klassisk skrapesyke gjennom de siste ti årene.
[31.07.2014] Les mer
Ny veileder for undersøkelser av atypisk kugalskap

Ny veileder for undersøkelser av atypisk kugalskap

EFSA, EU sitt mattrygghetsorgan, har laget en laboratorieveileder for undersøkelser av forekomst av atypisk kugalskap (BSE) i vev fra smittet storfe.
[22.07.2014] Les mer
EFSA har gjennomgått praksis for kjøttkontroll og anbefaler forbedringer

EFSA har gjennomgått praksis for kjøttkontroll og anbefaler forbedringer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har fullført et større arbeid som vil forbedre den vitenskapelige basisen for moderniseringen av kjøttkontroll i EU. Ved å følge en risikobasert tilnærmingsmåte, har EFSA identifisert og rangert farer for humanhelse fra kjøtt.

[09.07.2013] Les mer
Rapport om forekomst av antibiotikaresistente bakterier i EU fra EFSA og ECDC

Rapport om forekomst av antibiotikaresistente bakterier i EU fra EFSA og ECDC

En stor andel av bakteriene Salmonella og Campylobacter er resistente mot vanlig brukte antibiotika. Det viser den tredje rapporten om antibiotikaresistente bakterier i mennesker, dyr og mat, som EUs mattrygghetsorgan EFSA og ECDC har utarbeidet.
[28.05.2013] Les mer
EFSA med første vurdering av smitterisiko knyttet til mat av ikke-animalsk opprinnelse

EFSA med første vurdering av smitterisiko knyttet til mat av ikke-animalsk opprinnelse

Smitte gjennom mat som kommer fra dyr forårsaker 90 prosent av de matbårne sykdomsutbruddene blant mennesker i Europa. Imidlertid har antall utbrudd, antallet mennesker som blir syke og antall mennesker som legges inn på sykehus som følge av smitte gjennom mat av ikke-animalsk opprinnelse økt i perioden 2007 til 2011.
[11.01.2013] Les mer
EFSA oppdaterer råd til forbrukarane om konsum av spirer etter E. coli-utbrotet i Tyskland og Frankrike

E. coli:

EFSA oppdaterer råd til forbrukarane om konsum av spirer etter E. coli-utbrotet i Tyskland og Frankrike

EU sitt mattryggingsorgan EFSA fråråder ikkje lengre forbrukarane å dyrke spirer heime eller ete rå spirar. Det kjem etter at bukkhornskløverfrø frå Egypt, som tidlegare i år blei identifisert som den mest sannsynlege kjelda til smitte av E. coli 0104:H4, er fjerna frå marknaden i EU og importrestriksjonar er innført.
[05.10.2011] Les mer
Kunnskapsoppsummering fra EFSA om matbårne virus i EU

Kunnskapsoppsummering fra EFSA om matbårne virus i EU

På oppdrag for EU-kommisjonen har EUs mattrygghetsorgan EFSA foretatt en gjennomgang av det man i dag vet om forekomst av og kontroll med virus som kan smitte mennesker gjennom mat.
[04.08.2011] Les mer
EFSA vurderer bruk av melkesyre til fjerning av bakterier på storfeslakt og kjøttprodukter

EFSA vurderer bruk av melkesyre til fjerning av bakterier på storfeslakt og kjøttprodukter

Melkesyre er mer effektivt for å fjerne bakterier fra overflaten av storfeslakt og kjøttprodukter enn vann eller ingen behandling. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EFSA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
[04.08.2011] Les mer
EFSA vurderer risiko for E.coli-smitte fra rå grønnsaker

E.coli:

EFSA vurderer risiko for E.coli-smitte fra rå grønnsaker

På oppdrag for EU-kommisjonen har EUs mattrygghetsorgan EFSA vurdert risikoen for at mennesker blir smittet av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier gjennom å spise rå grønnsaker.
[10.06.2011] Les mer
EFSA gir råd om hvordan Campylobacter i kylling kan reduseres

EFSA gir råd om hvordan Campylobacter i kylling kan reduseres

EUs mattrygghetsorgan EFSA har publisert en uttalelse med råd om hvordan europeiske matmyndigheter kan redusere forekomsten av Campylobacter i kylling og sykdommen campylobacteriose hos mennesker.
[13.04.2011] Les mer
EFSA har vurdert kor trygt det er å bestråle mat

EFSA har vurdert kor trygt det er å bestråle mat

EU sitt mattryggingsorgan EFSA har vurdert kor effektivt bestråling er for å fjerne skadelege bakteriar frå mat, og om det er nokon risiko knytt til stoffa som blir danna når ein bestråler maten.
[08.04.2011] Les mer
Kunnskapsoppsummering om samanhengen mellom prionsjukdommar hos menneske og dyr

Kunnskapsoppsummering om samanhengen mellom prionsjukdommar hos menneske og dyr

EFSA, EU sitt mattryggingssorgan, og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har gjort ei oppsummering av det ein veit om samanhengen mellom førekomst av prionsjukdommar hos menneske og dyr.
[19.01.2011] Les mer
EFSA vurderer bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt

EFSA vurderer bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har på oppdrag for EU-kommisjonen vurdert bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt. Dekontaminering vil si tiltak for å redusere eller fjerne smitte og annen forurensning på overflaten av slaktet.
[01.10.2010] Les mer
EFSA har vurdert risikoen for Salmonella fra svinekjøtt

EFSA har vurdert risikoen for Salmonella fra svinekjøtt

Mellom 10 og 20 % av alle tilfeller av salmonellose hos mennesker i EU skyldes Salmonella-smitte fra gris eller svinekjøtt, og bedre kontroll av Salmonella i europeiske grisebesetninger vil bidra direkte til å minske antall sykdomstilfeller hos mennesker
[20.04.2010] Les mer
EFSA har vurdert parasitter i fisk

EFSA har vurdert parasitter i fisk

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har vurdert risikoen for å få allergiske reaksjoner som følge av parasitter i fisk og fiskeprodukter. EFSA har også vurdert hvilke metoder som kan brukes for å redusere risiko for infeksjon.
[15.04.2010] Les mer
EFSA vurderer risiko for overføring av TSE via embryo-overføring og kunstig inseminering hos småfe

EFSA vurderer risiko for overføring av TSE via embryo-overføring og kunstig inseminering hos småfe

Risikoen for overføring av klassisk skrapesyke gjennom kunstig inseminering og embryo-overføring hos sau og geit er ubetydelig til lav. Det er hovedkonklusjonen i en risikovurdering utført av EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet. 
[07.01.2010] Les mer
Resultater av kartlegging av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU

Resultater av kartlegging av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU

EFSA har publisert resultater av en kartlegging av forekomst av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU. Kartleggingen viser at Salmonella er utbredt i besetninger med avlsgris i de fleste av EUs medlemsland. Rapporten anbefaler flere kartleggingsstudier av Salmonella i avlsgris og betydning av konsum av kjøtt fra nedslaktede dyr for humanhelsen.
[21.12.2009] Les mer
EFSA bedrer overvåkning og rapportering av Yersinia og VTEC

EFSA bedrer overvåkning og rapportering av Yersinia og VTEC

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har publisert to rapporter som skal bidra til bedre overvåkning og rapportering av forekomst av bakteriene Yersinia (Yersinia enterocolitica) og VTEC (verotoksinproduserende Escherichia coli). Begge bakteriene smitter fra dyr til mennesker og kan forårsake sykdom hos mennesker.  
[17.11.2009] Les mer