Hopp til innhold Hopp til søk
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika
Foto: iStock Photo
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utviklet retningslinjer for risikovurdering av probiotiske produkter.

Probiotika er levende mikroorganismer som påstås å ha positiv effekt på menneskers og dyrs helse.

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om risikovurderinger av produkter som er beregnet på sårbare grupper som små barn, gravide og sykehuspasienter. 

For å lette arbeidet til produsentene, Mattilsynet og VKM, har VKM utviklet retningslinjer for risikovurdering av probiotiske produkter.

VKM mener at retningslinjene vil bidra til større åpenhet i risikovurderingene, fordi produsentene nå får en oversikt over hvilke dokumentasjoner som kreves og får vite hva VKM vektlegger i risikovurderinger av probiotiske produkter.

VKM håper at retningslinjene vil gjøre det lettere for Mattilsynet å vurdere om produsenten har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon og når det er aktuelt for Mattilsynet å be VKM om en vurdering. 

Retningslinjene ble publisert 09.10.2014

Vurderingen ble publisert: 09.10.2014

Kontaktinformasjon

Ingrid Margaretha Høie
Kommunikasjonssjef i VKM
Tlf. 21 62 28 09
Mobil 97 02 16 58
ingrid.hoie@vkm.no