Hopp til innhold Hopp til søk
Ny vurdering av LGG i barnemat
Ny vurdering av LGG i barnemat
Foto: iStockphoto

VKM gjennomførte i 2005 en risikovurdering som ble lagt til grunn da Mattilsynet bestemte at Nutramigen 1 med LGG ikke kunne markedsføres som næringsmiddel til spesielle medisinske formål for spebarn (0-4 måneder) i Norge. Mattilsynet har også trukket tilbake tillatelsen til å markedsføre Nutramigen 2 med LGG, som er en melkeerstatning for spedbarn mellom fire og seks måneder som er allergiske mot kumelk og soyaproteiner.

Den 13. desember 2006 klaget Mead Johnson Nutritionals på vedtaket fra Mattilsynet. Mattilsynet videresendte klagen fra selskapet og ba VKM foreta en ny risikovurdering basert på nye data som er lagt frem i forbindelse med klagen.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer samt faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi konkluderer med at de foreliggende data vedrørende effekt og sikkerhet ikke er tilstrekkelige til å anbefale bruk av LGG i morsmelkerstatninger eller småbarnmat til barn mellom 4 måneder og 3 år så lenge produktene er beregnet for daglig bruk.

Publisert 15.0.2007

Vurderingen ble publisert: 15.06.2007

Kontaktinformasjon

Danica Grahek-Ogden 
Koordinator for fagruppen for hygiene og smittestoffer.
Tlf. 21 62 28 12
danica.grahek-ogden@vkm.no