Hopp til innhold Hopp til søk

Yngvild Wasteson

Stilling:

 • Professor og faglig leder av veterinær- og dyrepleierutdanningene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utdanning:

 • 1987 – 1991: Norges veterinærhøgskole - Dr. scient.
  1979 – 1985: Norges veterinærhøgskole - cand. med. vet. Veterinær

Arbeidserfaring:

 • 2014-: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Professor og faglig leder av veterinær- og dyrepleierutdanningene
  2010 – 2013: Norges veterinærhøgskole - Rektor
  2005 – 2010: Norges veterinærhøgskole - Prorektor
  1987 – 2005: Norges veterinærhøgskole - stipendiat - f.aman - professor
  1985 – 1987: Privatpraktiserende dyrlege

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2013 -: Simula Research Laboratory Verv: Styremedlem
  2013 -: NOFIMA Verv: Styremedlem
  2012 -: Norges forskningsråd Verv: Medlem av programstyret for BIONÆR
  2010 – 2011: Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Verv: Styremedlem
  2006 – 2010: Universitets- og høgskolerådet Verv: Medlem av publiseringsutvalget
  2008 – 2009: Landbruks- og matdepartementet Verv: Medlem Faggruppe- Klima
  2006 – 2009: Universitets- og høgskolerådet Verv: Medlem av forskningsutvalget

Utvalgte publikasjoner:

 • Sekse C, Muniesa, M, Wasteson, Y. Conserved stx2 phages from Escherichia coli O103:H25 isolated from patients suffering from hemolytic-uremic syndrome. Foodborne Pathog Dis 2008; 5: 801-10.

  Sekse C, O’Sullivan K, Granum PE et al. An outbreak of Escherichia coli O103:H25 - Bacteriological investigations and genotyping of isolates from food. Int J Food Microbiol 2009; 133: 259-64.

  Döpfer D, Sekse C, Beutin L et al. Pathogenic potential and horizontal gene transfer in ovine gastrointestinal Escherichia coli. J Appl Microbiol 2010; 108: 1552-62.

  Urdahl AM, Solheim HT, Vold L et al. Shiga toxin-encoding genes (stx genes) in human faecal samples. APMIS 2013; 121: 202-10.

  Solheim HT, Sekse C, Urdahl AM et al. Biofilm as an environment for dissemination of stx genes by transduction. Appl Environ Microbiol. 2013; 79: 896-900.