Hopp til innhold Hopp til søk

Inger-Lise Steffensen

Stilling:

 • Seniorforsker, Dr. scient, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Utdanning:

 • 1994: Dr. scient., immuntoksikologi, Universitetet i Oslo
 • 1989: Pedagogisk seminar, Universitet i Oslo
 • 1988: Cand. scient., molekylær cellebiologi, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 1998 - : Seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 2007 – 2014: Undervist og sensurert generell toksikologi og risikovurdering/risikohåndtering i modul SERN 2420 Ernæring og mat III: Mattrygghet, Bachelorstudium i samfunnsernæring, Høgskolen i Akershus
 • 2012 – 2013: Tilsynssensor i alle toksikologiemnene (BIO4500, BIO4530/9530, BIO4540/9540, BIO4550/9550), Universitetet i Oslo
 • 1996–1998: Postdoktorstipendiat (Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse (nå Nasjonalt folkehelseinstitutt)
 • 1993–1995: Forsker (Nordisk komité for jordbruksforskning, via Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse
 • 1993: Stipendiat, Statens institutt for folkehelse
 • 1992–1993: Konsulent, Statens forurensingstilsyn (SFT)
 • 1989–1992: Utdanningsstipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Statens institutt for folkehelse

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Leder av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (fra 2010, vanlig medlem og nestleder 2004-2010) og Hovedkomiteen (fra 2010)
 • Norsk representant i EFSA Scientific Network for risk assessment of regulated food ingredients and food packaging (FIP network), fra 2014
 • Kurset Epidemiologic Principles and Methods, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014
 • Workshop on Health Communication and Research Dissemination, The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA), Oslo, 2012
 • VKMs Workshop on Benchmark Modelling, Oslo, 2012
 • Oppført som norsk ekspert på feltet matkontaktmaterialer som ikke er plast på liste hos EFSA for bruk i krisesituasjoner, fra 2011
 • Deltager i First International Meeting on Material Bioproduct Interactions (MATBIM 2010), Paris, 2010
 • Qualitative and Quantitative Methods in Food Safety Risk Assessment (online kurs), Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), University of Maryland, USA, 2009
 • Deltager i 4th International Symposium on Food packaging, arrangert av ILSI Europe, Praha, Tsjekkia, 2008
 • Medlem av The Core Group of experts in Joint FAO/WHO Project to assess the benefits and risks of the use of ”active chlorine” in food production and food processing (2007–2009)
 • Deltatt i ILSI Europe Workshop on Guidance for Exposure Assessment of Substances Migrating from Food Packaging Materials, Brüssel, 2007
 • Medlem av EG-CPDW Sub-Group on Organic Materials (SGOM) (2006-2011)
 • Medlem av og EFTA-representant i European Commission Expert Group on a European Acceptance Scheme for Construction Products in Contact with Water intended for Human Consumption (EG-CPDW) (2006-2011)
 • Medlem av nasjonal ekspertgruppe for European Acceptance Scheme (EAS) - EU-systemet for godkjenning av materialer til bruk i kontakt med drikkevann (2006-2011)
 • VKMs Kurs i eksponeringsmodellverktøy (probabilistisk modellering), Oslo, 2006
 • Eurotox Registered Toxicologist (fra 2003, re-registrert 2007 og 2012)
 • Helsemessig vurdering/godkjenning av kjemiske produkter og materialer i kontakt med drikkevann på land og offshore, samt matkontaktmaterialer, ved Nasjonalt folkehelseinstitutt fra 1998
 • Arbeid med IPCS Environmental Health Criteria (1994, 1997)
 • Utredet helseeffekter av 10 kjemikalier for SFT i forbindelse med EØS-samarbeidet om farlige stoffer (1992-1993)

 • Forskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt: effekter av tungmetaller på immunceller, kreftutvikling i tarm, kloreringsbiprodukter, stekemutagener - metabolisme og biomarkører for eksponering, DNA-reparasjon, fedme og tarmkreft

Utvalgte publikasjoner:

 • Ngo HT, Hetland RB, Sabaredzovic A, Haug LS, Steffensen I-L (2014) In utero exposure to perfluorooctanoate (PFOA) or perfluorooctane sulfonate (PFOS) did not increase body weight or intestinal tumorigenesis in multiple intestinal neoplasia (Min/+) mice. Environ Res, 132, 251-263.
 • Benefit and risk assessment of increasing potassium by replacement of sodium chloride with potassium chloride in industrial food production. VKM 12-008-final, 24.04.14, 80 pages. ISBN 978-82-8259-094-5 (printed). I-LS has written the risk assessment in Part I as one of two authors. Available from: URL: http://vkm.no/dav/b186a12b17.pdf.
 • Lund V, Anderson-Glenna M, Skjevrak I, Steffensen I-L (2011) Long-term study of migration of volatile organic compounds from cross-linked polyethylene (PEX) pipes and effects on drinking water quality. J Water Health, 9, 483-497.
 • Anderson WA, Arvidson KB, Bassam A, Benford D, Berrang M, Bull R, Burnett SL, Cordier S, Cotruvo JA, Crossley SJ, DiNovi MJ, Dykes G, Fazil AM, Frank JF, Graz M, Havelaar AH, Karunasagar I, LeBlanc J-C, Lee HS, Lupin H, Matthews K, Mead G, Nieuwenhuijsen MJ, Reilly A, Sanderson B, Steffensen I-L, Toldrá F, Zheng Y (drafters, in alphabetical order). Benefits and risks of the use of chlorine-containing disinfectants in food production and food processing. Report of a Joint FAO/WHO Expert Meeting. Ann Arbor, MI, USA, 27-30 May 2008. ISBN 978 92 4 159894 1, ISBN 978 92 5 106476 4. FAO/WHO 2009. 288 pages. URL: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598941_eng.pdf.
 • Binderup M-L, Steffensen I-L (drafters) Evaluation of the EU exposure model for migration from food contact materials (FCM). Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 18 December 2009. 06/406-5 final. ISBN 978-82-8082-383-0. 51 pages. URL: http://www.vkm.no/dav/2a7d1ce442.pdf.
 • Steffensen I-L, Schut HAJ, Nesland JM, Tanaka K, Alexander J (2006) Role of nucleotide excision repair deficiency in intestinal tumorigenesis in multiple intestinal neoplasia (Min) mice. Mutat Res, 611, 71-82.
 • Skjevrak I, Brede C, Steffensen I-L, Mikalsen A, Alexander J, Fjeldal P, Herikstad H (2005) Non-targeted multi-component analytical surveillance of plastic food contact materials: identification of substances not included in EU positive lists and their risk assessment. Food Addit Contam, 22, 1012-22.