Hopp til innhold Hopp til søk

Alle meldinger

Felles  VKM- og  EFSA-symposium i Oslo 26. -  27. oktober 2017

Biologisk mangfold og økosystemtjenester som beskyttelsesmål i miljørisikovurderinger   :

Felles  VKM- og  EFSA-symposium i Oslo 26. -  27. oktober 2017

Hvordan kan vi utvikle spesifikke beskyttelsesmål til bruk i miljørisikovurderinger? Dialog, samarbeid og EFSAs nye retningslinjer for beskyttelsesmål er i sentrum på symposiet.
[07.07.2017] Les mer
Prestisjetung pris til Jan Alexander

Prestisjetung pris til Jan Alexander

Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM, er tildelt den prestisjetunge BCPT Nordic Prize for 2016. Han får prisen som en anerkjennelse for sin forskning innen feltet mattrygghet og ernæring gjennom 40 år.
[07.09.2016] Les mer
Tre nye medarbeidere i sekretariatet til VKM

Tre nye medarbeidere i sekretariatet til VKM

Carola Rosseland, Siamak Yazdankhah og Dean Basic er ansatt som koordinatorer og prosjektledere i sekretariatet til VKM.
[08.06.2016] Les mer
Vi flytter

Vi flytter

Sekretariatet for Vitenskapskomiteen får ny besøksadresse. 21. mars flytter vi internt til Folkehelseinstituttets lokaler i Pilestredet Park 7.
[18.03.2016] Les mer
Trygg mat - vårt ansvar

Konferanse 7. april:

Trygg mat - vårt ansvar

Hvilke utfordringer står vi overfor for å sikre at maten er trygg i fremtiden? Og hvilke mulige løsninger ser vi? Sett av datoen 7. april og meld deg på konferansen.
[17.02.2016] Les mer
Ny kommunikasjonssjef og prosjektleder i VKM

Ny kommunikasjonssjef og prosjektleder i VKM

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått to nye medarbeidere. Ingrid Margaretha Høie overtar som kommunikasjonssjef i VKM og Maria Asmyhr er ansatt som ny prosjektleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).
[02.02.2016] Les mer
Nye vedtekter for Vitenskapskomiteen

Nye vedtekter for Vitenskapskomiteen

Faglig uavhengighet og åpenhet løftes frem i de nye vedtektene for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som nylig ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
[02.02.2016] Les mer
Vitenskapskomiteen forblir faglig uavhengig når organiseringen av helseforvaltningen endres fra 1. januar

Vitenskapskomiteen forblir faglig uavhengig når organiseringen av helseforvaltningen endres fra 1. januar

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) forblir en faglig uavhengig komité på mat- og miljøområdet når organiseringen av helseforvaltningen endres 1. januar 2016. Sekretariatet i VKM blir administrativt organisert som en egen enhet i Folkehelseinstituttet, men endringen får ikke konsekvenser for Vitenskapskomiteens faglige virksomhet.
[31.12.2015] Les mer
God jul

God jul

Vi ønsker deg en god jul og et godt nytt år.
[21.12.2015] Les mer
Streaming av overleveringsmøte om antibiotikaresistens

Streaming av overleveringsmøte om antibiotikaresistens


Mandag 14. desember presenterer og overleverer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) tre rapporter om antibiotikaresistens. For deg som ikke har mulighet til å delta på overleveringsmøtet i Oslo, er det nå mulig å følge det direkte her kl 12.00.
[11.12.2015] Les mer
Åpent overleveringsmøte for vurderinger av antibiotikaresistens

Åpent overleveringsmøte for vurderinger av antibiotikaresistens

Den 14. desember overleverer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) tre vurderinger av antibiotikareisistens til Mattilsynet.
[03.12.2015] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av risikovurderinger av «andre stoffer»

Åpent presentasjonsmøte av risikovurderinger av «andre stoffer»

Den 20. november overleverer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) de første risikovurderingene av «andre stoffer» til Mattilsynet.
[12.11.2015] Les mer
Mangeårig medlem av VKM, Bjørn Næss, døde 1. november

Mangeårig medlem av VKM, Bjørn Næss, døde 1. november

Mangeårig medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet og tidligere direktør for Veterinærinstituttet, Bjørn Næss, døde 1. november, 72 år gammel.
[09.11.2015] Les mer
Undervisningsmateriell om trygg og sunn mat

Undervisningsmateriell om trygg og sunn mat

I aviser og på blogger skrives det mye om mat, og ordene sunt og farlig brukes ofte. Er maten i butikken trygg å spise? Hvorfor er noe sunt? VKM har laget undervisningsmateriell hvor vi ser nærmere på dette. Brosjyren, som du kan bestille gratis, er laget for lærere på ungdomsskole og videregående skole.
[09.11.2015] Les mer
Jan Alexander tildeles Poulssonmedaljen for toksikologi 2015

Jan Alexander tildeles Poulssonmedaljen for toksikologi 2015

Leder av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), professor Jan Alexander, er tildelt Poulssonmedaljen for toksikologi 2015.
[19.10.2015] Les mer
Aktuelle risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen høsten 2015

Aktuelle risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen høsten 2015

Høsten 2015 publiserer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) en rekke risikovurderinger. Blant disse er risikovurderinger av antibiotikaresistens, GMO og dyrevelferd, samt første runde med risikovurderinger av «andre stoffer» i næringsmidler som kosttilskudd og energidrikker.
[19.08.2015] Les mer
VKM starter arbeidet med nye oppgaver for Miljødirektoratet

VKM starter arbeidet med nye oppgaver for Miljødirektoratet

Fredag 19. juni er det oppstartsseminar for de nye miljømedlemmene i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Miljømedlemmene er oppnevnt for å jobbe med nye oppgaver for Miljødirektoratet. Oppstartsseminaret markerer starten på arbeidet.
[19.06.2015] Les mer
Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd miljøekspertar til Vitskapskomiteen for mattryggleik

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd miljøekspertar til Vitskapskomiteen for mattryggleik

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd 22 miljøekspertar til dei to nye faggruppene for miljø i Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM). VKM har fått nye oppdrag frå Miljødirektoratet. Til å utføre desse oppgåvene har HOD utnemnd nye miljøekspertar til VKM.
[16.06.2015] Les mer
Miljødirektoratet anbefaler forbud mot GMO-mais MON863 og GMO-raps Ms8, Rf3, MS8xRf3

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot GMO-mais MON863 og GMO-raps Ms8, Rf3, MS8xRf3

Miljødirektoratet anbefaler å forby import og bruk av den genmodifiserte maisen MON863 og de tre genmodifiserte rapslinjene Ms8, Rf3, MS8 x Rf3.
[21.05.2015] Les mer
Vitenskapskomiteens faglige uavhengighet skal ivaretas i omorganiseringen av helseforvaltningen

Vitenskapskomiteens faglige uavhengighet skal ivaretas i omorganiseringen av helseforvaltningen

I forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslår regjeringen ny virksomhetsstruktur for helseforvaltningen. Omorganiseringen omfatter også Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
[12.05.2015] Les mer
Ny strategi for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Ny strategi for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

VKMs strategi for perioden 2015-2018 er nå klar. I den nye strategien konsentrerer vi oss særlig om de områdene hvor VKM skal strekke seg enda lenger.
[06.05.2015] Les mer
Hvor trygg er maten din?

Hvor trygg er maten din?

7. april er Verdens helsedag, bursdagen til Verdens helseorganisasjon (WHO). Temaet i år er mattrygghet. Les og lær hvordan du kan sikre trygg mat hjemme.
[07.04.2015] Les mer
Miljødirektoratet anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais MON810

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot dyrking av GMO-mais MON810

Miljødirektoratet tilrår at det legges ned forbud mot dyrking av den genmodifiserte, insektsresistente maisen MON810 i Norge.
[09.03.2015] Les mer
80 søkere ønsker å bli miljøeksperter i VKM

80 søkere ønsker å bli miljøeksperter i VKM

Hele 80 søkere ønsker å bli miljøeksperter i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Det viser opptellingen etter at søknadsfristen gikk ut 27. februar. Bakgrunnen for at VKM søker miljøeksperter er at Miljødirektoratet besluttet å gi VKM flere nye oppgaver.
[09.03.2015] Les mer
Miljødirektoratet utvider oppdraget til VKM

Miljødirektoratet utvider oppdraget til VKM

Miljødirektoratet utvider oppdraget til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Komiteen skal nå også utføre miljørisikovurderinger av fremmede organismer, handel med trua arter (CITES) og mikroorganismer.
[27.01.2015] Les mer
Streaming av presentasjonsmøtet om fisk i norsk kosthold

Streaming av presentasjonsmøtet om fisk i norsk kosthold

Mandag 15. desember presenterte og overleverte Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)  rapporten "Nytte- risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av rapporten fra 2006" til Mattilsynet. Du har fortsatt mulighet til å se streamingen av møtet her.
[11.12.2014] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av nytte- risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Åpent presentasjonsmøte av nytte- risikovurdering av fisk i norsk kosthold

15. desember overleverer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) rapporten «Nytte- risikovurdering av fisk i norsk kosthold – en oppdatering av rapport fra 2006 basert på ny kunnskap» til Mattilsynet.
[02.12.2014] Les mer
Klima- og miljødepartementet vurderer de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 nærmere

Klima- og miljødepartementet vurderer de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 nærmere

Klima- og miljødepartementet har besluttet å vurdere de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 nærmere. Departementet viser til at Regjeringen ikke har fattet vedtak om de to GMO-ene.
[30.10.2014] Les mer
Per Brandtzæg hedres med Fernströms NOrdiske pris

Per Brandtzæg hedres med Fernströms NOrdiske pris

Tidligere denne måneden mottok den norske professoren Per Brandtzæg Fernströms Nordiske pris. Prisen på en million kroner får han for sin forskning på slimhinnenes immunsystem.
[29.09.2014] Les mer
VKM deltar på Forskningstorget i Oslo og i Tromsø

VKM deltar på Forskningstorget i Oslo og i Tromsø

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) deltar forskningstorgene i Oslo og i Tromsø fredag 19. og lørdag 20. september. Kom til standene våre og lær mer om søtstoffer i lettbrus, salt, fisk morsmelk og økologisk mat.
[19.09.2014] Les mer
Tre nye medarbeidere i VKM

Tre nye medarbeidere i VKM

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått tre nye medarbeidere høsten 2014. Rose Vikse er ansatt i et vikariat som seniorrådgiver og koordinator for faggruppen for genmodifiserte organismer, Angelika Agdestein er ansatt i et vikariat som seniorrådgiver og koordinator for faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd og Astrid Tvedt er ansatt som ny senior kommunikasjonsrådgiver.
[17.09.2014] Les mer
Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd ny vitskapskomité for mattryggleik for perioden 2014-2018

Ny komité:

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd ny vitskapskomité for mattryggleik for perioden 2014-2018

Helse- og omsorgsdepartementet har peika ut kven som skal vere medlem av Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) dei neste fire åra. Departementet har utnemnd 98 ekspertar som medlemmar av VKM for perioden 2014 til 2018. Av desse er det 49 kvinner og 49 menn.
[14.05.2014] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av vurdering av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

Åpent presentasjonsmøte av vurdering av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

Vitenskapskomiteen for mattrygghet overleverer 30. april en rapport til Mattilsynet hvor forskning og annen kunnskap om økologisk mat og matproduksjon er sammenstilt og vurdert.
[11.04.2014] Les mer
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsens tale under VKMs 10-årsmarkering

VKM setter arbeidet for trygg mat på agendaen:

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsens tale under VKMs 10-årsmarkering

I år er det ti år siden Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble opprettet. VKM har valgt å markere ti-årsjubileet fordi vi ønsker å sette arbeidet for trygg mat på agendaen. Les hva statssekretær Cecilie Brein-Karlsens sa da hun talte under VKMs 10-årsmarkering 20. mars.
[09.04.2014] Les mer
Trygg mat – morgendagens utfordringer

Delta på VKMs konferanse:

Trygg mat – morgendagens utfordringer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fyller 10 år i år. Det markerer vi med å sette trygg mat på agendaen. Den 17. juni 2014 inviterer vi til konferanse.
[01.04.2014] Les mer

Trygg mat – morgendagens utfordringer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fyller 10 år i år. Det markerer vi med å sette trygg mat på agendaen. Den 17. juni 2014 inviterer vi til konferanse. Tema for konferansen er trygg mat og morgendagens utfordringer.
[30.03.2014] Les mer
VKM publiserer oppdatering av nytte- risikovurdering av fisk og sjømat andre halvår 2014

VKM publiserer oppdatering av nytte- risikovurdering av fisk og sjømat andre halvår 2014

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjennomfører for tiden en oppdatering av nytte- risikovurdering av fisk og sjømat. Vurderingen vil bli publisert i løpet av andre halvår 2014.
[19.03.2014] Les mer
VKM setter arbeidet for trygg mat på agendaen

VKM setter arbeidet for trygg mat på agendaen

I år er det ti år siden Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble opprettet. VKM har valgt å markere ti-årsjubileet fordi vi ønsker å sette arbeidet for trygg mat på agendaen.
[19.03.2014] Les mer
Helse- og omsorgsministeren besøker Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Helse- og omsorgsministeren besøker Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte i dag Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
[21.02.2014] Les mer
God jul og godt nytt år - og husk fristen 10. januar for å søke VKM

God jul og godt nytt år - og husk fristen 10. januar for å søke VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. Samtidig minner vi om fristen for å søke VKM 10. januar.
[20.12.2013] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av nytte- og risikovurdering av morsmelk

Åpent presentasjonsmøte av nytte- og risikovurdering av morsmelk

Vitenskapskomiteen for mattrygghet legger torsdag 12. desember frem en omfattende kunnskapsoppsummering om det man i dag vet om morsmelkens positive effekter på barnets helse opp mot i hvilken grad barnet utsettes for miljøgifter gjennom morsmelken. Presentasjonsmøtet er åpent for alle.
[09.12.2013] Les mer
Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Samhandlingsavtale mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utfører uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger oppdrag for Mattilsynet. De to etatene har nå inngått en samhandlingsavtale.
[20.11.2013] Les mer
Vitskapskomiteen for mattryggleik deltek på Forskingstorget i Oslo

Vitskapskomiteen for mattryggleik deltek på Forskingstorget i Oslo

Kor mykje energidrikk er det trygt å drikke? Og kan eigentleg gravide ete sushi? Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) gir deg svaret på Forskingstorget i Oslo 20. og 21. september.
[11.09.2013] Les mer
Mattilsynet varsler bestilling av oppdatering av VKMs nytte- risikovurdering om fisk i kosthold fra 2006

Mattilsynet varsler bestilling av oppdatering av VKMs nytte- risikovurdering om fisk i kosthold fra 2006

Mattilsynet vil be Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjennomgå noen data for fisk og annen sjømat i norsk kosthold. I 2006 publiserte VKM en kunnskapsoppsummering av fisk og annen sjømat i norsk kosthold. Ny kunnskap om befolkningens kostvaner, innhold av næringsstoffer og miljøgifter i fisk og sjømat gjør at Mattilsynet nå vil be VKM om en oppdatering.
[27.06.2013] Les mer
Helse- og omsorgsministeren besøker Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Helse- og omsorgsministeren besøker Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).
[03.05.2013] Les mer

VKMs aktivitetsplan for 2013:

VKM ferdigstiller flere omfattende risikovurderinger i 2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal ferdigstille flere omfattende risikovurderinger i 2013. Mattilsynet har også varslet flere nye bestillinger. Det fremgår av VKMs aktivitetsplan for 2013.
[29.04.2013] Les mer
- EFSA og VKM har felles utfordringer og muligheter

Møte mellom EFSA og VKM:

- EFSA og VKM har felles utfordringer og muligheter

Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) besøkte Scientific Committee i EUs mattrygghetsorgan EFSA i Parma 10. april. På møtet diskuterte ekspertene spørsmål av felles interesse.
[21.04.2013] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av VKMs risikovurdering av mykotoksiner i korn

Åpent presentasjonsmøte av VKMs risikovurdering av mykotoksiner i korn

Vitenskapskomiteen for mattrygghet overleverer en omfattende risikovurdering av mykotoksiner (muggsoppgifter) i korn til Mattilsynet tirsdag 9. april 2013.
[05.04.2013] Les mer

Ny fagkoordinator for faggruppen for GMO

Anne-Marthe Jevnaker startet som ny seniorrådgiver og koordinator for faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 1. april.
[03.04.2013] Les mer

Nye medarbeidere i VKMs sekretariat

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått fire nye medarbeidere. Gisle Solstad er ny administrasjonssjef, Edgar Rivedal er ny koordinator for faggruppen for plantevernmidler og Gro Harklou Mathisen er ny koordinator for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Anne-Marthe Jevnaker starter som ny koordinator for faggruppen for GMO fra 1. april.
[07.03.2013] Les mer
Virketiden for Vitenskapskomiteen for mattrygghet utvides til fire år

Virketiden for Vitenskapskomiteen for mattrygghet utvides til fire år

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å utvide virketiden for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) til fire år.
[04.01.2013] Les mer
Forskningsrådet utlyser midler til forskning på mattrygghet

Forskningsrådet utlyser midler til forskning på mattrygghet

Forskningsrådet utlyser åtte millioner kroner til forskning som skal styrke mattryggheten. Frist for å sende skisse til søknad er 5. september 2012.
[30.05.2012] Les mer
VKM-seminar om benchmark-modellering

VKM-seminar om benchmark-modellering

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) arrangerte tirsdag 10.januar 2012 et seminar om bruk av benchmark-dose i toksikologiske risikovurderinger. Kurset var primært for medlemmer av VKM, men det ble også åpnet for deltagelse fra Mattilsynet og annen ekspertise fra de nasjonale kunnskapsinstitusjonene på matområdet.
[13.01.2012] Les mer
Ny medarbeidar i sekretariat til VKM

Ny medarbeidar i sekretariat til VKM

Inger Therese Laugsand Lillegaard er tilsett som ny medarbeidar i sekretariatet til Vitskapskomiteen for mattryggleik. Ho skal ta vare på oppgåver knytt til eksponeringsberekningar i risikovurderingane.
[16.08.2011] Les mer
Slik vil VKM bruke sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet

Slik vil VKM bruke sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet

VKMs hovedkomité har vedtatt en strategi for hvordan VKM skal bruke sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet. Strategien er et tillegg til kommunikasjonsstrategien og gjelder for perioden 2011-2013.
[01.08.2011] Les mer
VKMs årsmelding for 2010

VKMs årsmelding for 2010

Til sammen publiserte VKM 39 risikovurderinger i 2010. Ny vitenskapskomité ble oppnevnt og VKM ble egen etat. Last ned VKMs årsmelding som pdf-fil eller bestill den gratis i papirformat.
[04.07.2011] Les mer
Kostrådsrapporten er ferdig

Kostrådsrapporten er ferdig

Nasjonalt råd for ernæring har ferdigstilt rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" og overlevert den til Helsedirektoratet. VKM kommenterte utkast til rapport i 2010.
[01.02.2011] Les mer
Besøk av helse- og omsorgsministeren

Besøk av helse- og omsorgsministeren

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 10. januar.
[11.01.2011] Les mer
Vitenskapskomiteen for mattrygghet inngår kontaktpunkt-avtale med EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet inngår kontaktpunkt-avtale med EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) signerte 22. september en avtale med EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å være deres norske kontaktpunkt.
[11.10.2010] Les mer
Midlertidig stans i VKMs miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer

Midlertidig stans i VKMs miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer

Miljøverndepartementet har besluttet å stille Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) oppdrag om miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer i bero. Bakgrunnen for beslutningen er, ifølge departementet, manglende økologikompetanse etter utnevningen av ny faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM.
[01.09.2010] Les mer
VKM kommenterer utkast til nye kostråd

VKM kommenterer utkast til nye kostråd

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ønsker å berømme arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.
[29.06.2010] Les mer
Oppstartsseminar for den nye komiteen

Oppstartsseminar for den nye komiteen

- VKM har en sentral rolle i norsk matforvaltning, og medlemmene av komiteen besitter viktig kompetanse. Det sa statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet da hun holdt innlegg på VKMs oppstartsseminar for den nye komiteen 3. juni.
[03.06.2010] Les mer

Ny komité:

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt ny vitenskapskomité for mattrygghet

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet hvem som skal sitte i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i perioden 2010 til 2013.
[26.04.2010] Les mer
Retningslinjer for håndtering av dissenser i VKM

Retningslinjer for håndtering av dissenser i VKM

I de fleste risikovurderinger foretatt av VKM er det enighet om vurderingene og konklusjonene, men av og til oppstår det imidlertid dissens. Derfor har hovedkomiteen i VKM nå utarbeidet retningslinjer for håndtering av dissenser i risikovurderinger.
[16.10.2009] Les mer
VKMs femårsmelding

VKMs femårsmelding

I forbindelse med VKMs femårsmarkering har vi utarbeidet en femårsrapport med smakebiter fra de første fem årene med risikovurderinger. Last ned rapporten som pdf-fil VKM 5-årsmelding eller bestill den gratis i trykket versjon fra VKMs sekretariat - vkm@fhi.no
[09.09.2009]