Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppens arbeidsområder omfatter utredninger og vurderinger av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold knyttet til ulike aktiviteter som involverer fremmede organismer. Evalueringer av import/eksport-søknader og listeforslag under CITES-konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede arter, faller også inn under faggruppens ansvarsområde.
Tilbake