Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    

Jan Ove Gjershaug

Stilling:

Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning

Utdanning:

2006: PhD Taxonomy and Conservation Biology, University of Trondheim

1981: Master of Sciences (Candidatus Realium) Ecology, University of Trondheim

1977: Bachelor of Science (Candidatus Magisterii), Biology, Geology and Geography, University of Trondheim

Arbeidserfaring:

2009 -: Norsk institutt for naturforskning - Seniorforsker

1999 – 2008: Norsk institutt for naturforskning – Forsker

1989 - 1999: Norsk institutt for naturforskning - Overingeniør/instituttbibliotekar

Øvrig faglig bakgrunn:

1987 - 1989 -: Aspirant ved Norges tekniske universitetsbibliotek

2009: FELASA C researcher course in Laboratory Animal Science

Utvalgte publikasjoner:

Gjershaug, J. O., Rusch, G., Öberg, S. & Qvenild, M. 2009. Alien species and climate change in Norway. An assessment of the risk of spread due to global warming. NINA Report 468. 55 pp.

Gjershaug, J. O. 2012. Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av papegøyer og andre eksotiske fugler for innesluttet hold i bur. NINA Rapport 817. 42 pp.

Gjershaug, J. O. 2012. Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel og utsetting av gjess, ender, kalkun, tamdue og struts. NINA Rapport 787. 80 pp.

Gjershaug, J. O., Ødegaard, F. & Staverløkk, A. 2013. Kontroversiell ny bok om humler i Norge. Fauna 65: 72-76