Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    

Eli Rueness

Stilling:

Forsker, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for Biovitenskap, Universitet i Oslo

Utdanning:

1999 – 2003: Universitetet i Oslo – Dr. Scient

1992 – 1998: Universitetet i Oslo – cand. Scient

Arbeidserfaring:

2011–: Universitetet i Oslo - Forsker

2007 – 2011 Universitetet i Oslo – Nestleder CEES

2003 - 2007 Universitetet i Oslo, Postdoktor/Forsker

1999 - 2002 Universitetet i Oslo – Stipendiat

Øvrig faglig bakgrunn:

2015 -: Medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

2015- Reviewer for the National Science Centre, Poland (OPUS Program).

Utvalgte publikasjoner:

Rueness, E.K., Trosvik, P., Atickem, A.,Sillero-Zubiri, C., Trucchi, E. 2015. The African wolf is a missing link in the wolf-like canid phylogeny. doi: http://dx.doi.org/10.1101/017996

Rueness, E.K., S. Naidenko, Trosvik P., Stenseth N.C. 2014.. Large-scale genetic structuring of a widely distributed carnivore--the Eurasian lynx (Lynx lynx). PLoS One 9(4): e93675.

Atickem, A., Rueness, E.K.. Loe, L.E., Serbezov, D., Bekele, A., Stenseth N.C. 2013. Population genetic structure and connectivity in the endangered Ethiopian mountain Nyala (Tragelaphus buxtoni): recommending dispersal corridors for future conservation. Cons. Gen. ISSN 1566-0621.

Rueness E.K., M.G. Asmyhr, C.Sillero-Zubiri, D.W. Macdonald, A.Bekele, A. Atickem, Nils Chr. Stenseth. 2011. The cryptic African wolf: Canis aureus lupaster is not a golden jackal and is not endemic to Egypt. PLoS-ONE 6(1): e16385. doi:10.1371/journal.pone.0016385.

Rueness, E.K., N.C. Stenseth , M. O’Donoghue, S. Boutin, H. Ellegren and K. S. Jakobsen. 2003. Ecological and genetic spatial structuring in the Canadian lynx. Nature. 425: 69-72.